Fosterhjemstjenesten i Kristiansand

Telefon:
466 17 900
Vakttelefon:
466 18 273 - døgnbemannet telefon for fosterforeldre
Epost:
fosterhjemstjenesten.kristiansand@bufetat.no
Ring meg Send meg informasjon Still et spørsmål
>

Har du rom for et fosterbarn, skal du vite at det er behov for deg. I vårt område trenger vi hvert år fosterhjem til rundt 80 barn og ungdommer.

Vi rekrutterer fosterhjem i Vest-Agder samt kommunene Valle, Bykle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand. Dere som vil bli fosterforeldre får opplæring og tilbud om veiledning i grupper.

Kontakt oss for en uforpliktende prat dersom du vurderer å bli fosterhjem.

  • Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, 4605 Kristiansand
  • Postadresse: Fosterhjemstjenesten i Kristiansand, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.

Ansatte ved Fosterhjemstjenesten i Kristiansand

Vis mer om Fosterhjemstjenesten i Kristiansand