Tid:
23 oktober 2021 12:00 - 09 desember 2021 20:00
Sted:
Skipsbyggerhallen - Bergen
Adresse:
Solheimsgaten 11, 5058 Bergen
Kursdager:
  • Lørdag 23. oktober 
  • Lørdag 13. november 
  • Lørdag 4. desember 
  • Torsdag 9. desember 

De tre første samlingene er fra kl. 11.00 til kl. 15.00. Torsdag 9. desember er det fra kl. 17.00 til kl. 20.00.

OBS Dette kurset er fullt. Det kommer nye kurs i februar 2022.

Fosterhjemstjenesten i Bergen starter høsten 2021 nye samlinger for fosterforeldrenes egne barn.

Fosterforeldrenes egne barn er viktige personer i et fosterhjem. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har derfor tatt initiativ til å ta i bruk en ny modell for oppfølging og veiledning av fosterforeldrenes egne barn etter at de har blitt fostersøsken.

Om kurset

Modellen består av fire gruppesamlinger. Det kan være inntil ti barn i hver gruppe. Den siste samlingen skal være sammen med foreldre og barneverntjenesten.

På samlingene skal barna ved hjelp av ulik metodikk snakke om sine opplevelser knyttet til det å ha fostersøsken, og få veiledning til å håndtere utfordringer som kan oppstå. Gruppesamlingene er et sted der barna kan få mulighet til å dele erfaringer med barn i samme situasjon.

Bufdir ønsker at dette tilbudet skal bidra til å gjøre barna bedre rustet til å håndtere de endringene som oppstår i familien når de får fostersøsken. At fosterforeldrenes egne barn får god nok oppfølging er viktig for å styrke hele fosterfamilien

Praktisk informasjon

Dette kurset er for fostersøsken i alderen 8- 12 år.

Samlingene er gratis og inkluderer mat og drikke.

Påmelding

Påmeldingen er nå stengt da kurset er fullt.

Kursansvarlig

Har du spørsmål knyttet til kurset, vennligst ta kontakt med rådgiver Louise Bratlie på e-post louise.bratlie@bufetat.no eller telefon 466 19 532.