"Jeg vil gjerne fortsette å spille fotball når jeg flytter".

Ina er en sosial jente på 10 år med mange interesser. Hun trives i en aktiv hverdag og søker gjerne andre barn og voksne.

Hun er glad i dyr, men kan bli litt voldsom i kontakten med dem. Hun kan være kreativ, og er glad i lek og moro. Ina trenger likevel hjelp til å regulere seg i samspill med andre og til å finne ro.

Ina er en jente som trenger tett voksenkontakt. Hun strever med å sette grenser for seg selv. Ina har betydelige faglige hull på skolen, og ligger etter sine jevnaldrende når det gjelder å regulere følelser og det sosiale. Hun er lærevillig, men trenger støtte fra en voksen gjennom dagen, både i skoletiden og på fritiden.

Ina liker å spille fotball, og hun trives godt på laget sitt. Det er derfor en fordel om det er et fotballag for henne i nærmiljøet når hun skal flytte.

I beredskapshjemmet liker hun seg godt, og de ser at hun har det bedre når det er rolig rundt henne. Når det blir for mange forstyrrelser, strever hun med å regulere seg selv. Derfor er det viktig for Ina at det er voksne rundt henne som kan hjelpe til med å roe ned.

Hvilket fosterhjem trenger Ina?

Vi leter etter et fosterhjem i Bergensområdet, men det kan også være i en av nabokommunene. Det kan ikke være yngre barn enn Ina i hjemmet, da hun vil trenge mye oppmerksomhet. Fosterhjemmet bør helst ikke ha husdyr. Det er viktig for Ina at fosterforeldrene er varme og har tålmodighet, samtidig som de er tydelige og kan sette grenser på en god måte. Hun trenger omsorgsfulle voksne som er til stede og som ser hennes behov og hjelper henne med å regulere seg.

Ina skal ha jevnlig samvær med sine foreldre og søsken, og fosterhjemmet må være innstilt på å få til et godt samarbeid rundt dette.

Som fosterhjem får du

Alle fosterforeldre har rett til permisjon fra arbeidet sitt, jfr. Arbeidsmiljøloven § 12-5 i forbindelse med omsorg for et fosterbarn under 15 år. Barneverntjenesten vil gi lønnskompensasjon ved frikjøp av en fosterforelder minimum det første året. Videre frikjøp vil bli vurdert i samarbeid med fosterforeldrene.

Vil du vite mer om Ina?

Kontakt Fosterhjemstjenesten i Bergen på telefon 466 19 000 – tast 1, eller send oss en e-post fosterhjem-bergen.vest@bufetat.no.