Tid:
24 november 2021 17:00 - 05 februar 2022 17:00
Sted:
Bufetat, Lillestrøm
Adresse:
Kanalveien 18, 2000 Lillestrøm (inngang B, 5. etasje)
Kursdager:
 • Onsdag 24. november: kl. 17.00-20.00
 • Lørdag 27. november: kl. 10.00-17.00
 • Onsdag 05. januar 2022: kl. 17.00-20.00
 • Lørdag 08. januar 2022: kl. 10.00-17.00
 • Lørdag 15. januar 2022: kl. 11.00-14.00 (familiesamling)
 • Onsdag 02. februar 2022: kl. 17.00-21.00
 • Lørdag 05. februar 2022: kl. 10.00-17.00

Alle som vurderer å bli fosterforeldre får grunnopplæringskurset PRIDE. Kurset gir mye kunnskap og viktig informasjon om hva et fosterhjemsoppdrag innebærer, og dette vil være til hjelp for deg i prosessen med å finne ut om det å være fosterhjem kan være aktuelt for deg og din familie.

Gjennom kurset ønsker vi å finne de styrker og ressurser som bor i hver enkelt familie. Sammen med kurslederne skal den enkelte deltaker vurdere familiens situasjon og egnethet. Opplæringskurset har som mål å forberede, utvikle og støtte fosterfamilier.

Om kurset

Opplæringskurset er gratis og går over flere samlinger; kursdagene fremgår øverst på siden. Familiesamling er en samling der barna i skolealder er invitert med.

På kurset er vi innom ulike temaer som blant annet handler om:

 • introduksjon til PRIDE
 • å arbeide i gruppe
 • å møte barns behov for nærhet og tilknytning
 • å håndtere tap
 • å hjelpe barn til å holde kontakt med egen familie
 • å gi god omsorg
 • å gi barn mulighet til å knytte varige bånd
 • å leve med forandringer i hverdagslivet
 • å fatte en velbegrunnet avgjørelse
 • kursavslutning med panel og oppsummering

Rådgivere fra fosterhjemtjenesten er ledere for opplæringen sammen med erfarne fosterforeldre.

Praktisk informasjon

Alle får utlevert en kursbok og en arbeidsbok med oppgaver som det skal jobbes med underveis i kurset. En viktig del av kursopplegget er samtaler med familien, hjemme hos dere og på vårt kontor.

Alle som ønsker å delta på PRIDE grunnopplæring må levere egenpresentasjonsskjema før kursets oppstart.

Hvis ikke datoene passer, så kommer det nye muligheter i løpet av kort tid.
Se oversikt over kurs og arrangementer her.

Dersom vi får flere påmeldte enn det er plass til på et kurs, vil fosterhjemstjenesten prioritere familier etter behov.

Meld din interesse for å delta på opplæringskurs

Obligatoriske felter er merket med *.

Velg et alternativ*