I en ny undersøkelse svarer tre av fire at de ville vurdert å melde seg som fosterhjem om et barn i familien eller nettverket har behov for det. Mandag 2. mai startet den nasjonale fosterhjemskampanjen «Har du rom for noen du kjenner fra før?».

Antallet barn i fosterhjem i slekt og nettverk har økt med 87 prosent de siste 11 årene. Nesten ett av fire fosterbarn bor nå i fosterhjem hos noen de kjenner fra før. Barn og unge som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før.

- Resultatet i undersøkelsen tyder på at vi har et uutnyttet potensial for å finne fosterhjem til barn i deres egen slekt eller nettverk, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Regionale forskjeller

Forskningen viser at slektsfosterhjem ofte er mer stabile. Det kan være betryggende for alle parter at barnet får bli i familien eller nettverket sitt, og overgangen til et fosterhjem kan bli lettere når barnet allerede kjenner fosterforeldrene. Men vi ser store fylkesmessige variasjoner i andelen barn i fosterhjem i slekt og nettverk. I Troms finner vi høyest andel barn med 29,1 prosent. I Nord-Trøndelag er andelen nede i 17,8 prosent.

- Barnevernstjenesten i kommunen skal alltid vurdere om noen i familien eller nettverket kan være fosterhjem. Bufdir har nå utviklet faglige anbefalinger for fosterhjemsplasseringer i barnets slekt og nettverk. Vi har også sendt ut materiell til alle kommuner for å mobilisere til økt rekruttering i slekt og nettverk, sier Trommald.

Har du rom for noen du kjenner fra før?

Mandag 2. mai startet den nasjonale fosterhjemskampanjen «Har du rom for noen du kjenner fra før?». Kampanjen går over tre uker, og skal bevisstgjøre folk på muligheten for å være fosterhjem for barn i egen slekt eller nettverk.

Familieråd

Økningen av fosterhjem i slekt og nettverk kan sees i sammenheng med økt bruk av familieråd. Familieråd mobiliserer familie og nettverk, og øker sannsynligheten for at man sammen finner muligheter slik at barnet kan flytte til slektninger eller personer i nettverket. Rundt 280 kommuner tilbyr nå denne metoden. Økt oppmerksomhet om fosterhjem i slekt og nettverk kan bidra til at flere familier etterspør familieråd når de har behov for det.

Les mer om fosterhjem i slekt og nettverk på fosterhjem.no

Publisert 04. mai 2016.
Oppdatert 25. januar 2017.