Familie og samliv

Kurs og gruppeveiledning

Finn kurs som avholdes av familievernet

Tall og statistikk

25 500

25 500 nye familier fikk hjelp av familievernet i 2014. Det overveiende flertallet av sakene omfatter familier med barn under 18 år.