Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Spesialisert fosterhjem

I noen tilfeller trenger barn og unge som ikke kan bo hjemme, mer oppfølging enn det fosterhjem kan gi. Da kan spesialiserte fosterhjem være et alternativ.

Spesialisert fosterhjem tar imot barn og unge med store behov for oppfølging, og som trenger voksne som vet hvordan de kan hjelpe barnet til å få en god utvikling.

Det er barn og unge som ofte har tung bagasje og vil derfor kreve mer av hjemmet som tar dem imot. De kan være i alle aldre, men primært er de mellom 13 og 18 år.

I mange tilfeller vil spesialisert fosterhjem være et alternativ til opphold på institusjon for barn som av ulike årsaker heller bør bo i en familiesituasjon.

For å bli spesialisert fosterhjem, må du/dere først være godkjent som ordinært fosterhjem og ha gjennomført grunnopplæring for fosterhjem.

Det stilles noen flere krav til spesialiserte fosterhjem fordi de skal ha særlige forutsetninger for å gi omsorg til barn og unge med behov for tett oppfølging. Det er blant annet ønskelig at en av de voksne har relevant utdanningsbakgrunn, yrkesmessig erfaring eller tidligere erfaring som fosterhjem.

Les mer om:

Å være et spesialisert fosterhjem er et oppdrag på fulltid. Du/en av dere inngår oppdragsavtale med Bufetat, med arbeidsgodtgjørelse og betingelser. Oppdragsavtalene varer i 3 år av gangen.

Arbeidsgodtgjørelsen beregnes ut ifra ansienniteten du har og vurderes individuelt. Den vi uansett utgjøre minst 4,3 G (grunnbeløpet i folketrygden).

I henhold til oppdragsavtalen har du rett til utgiftsdekning, avlastning og friperioder. Du har også krav på ferie i oppdraget, og pensjonsrettigheter.

Som spesialisert fosterhjem i Bufetat får du/dere:

  • grunnopplæring for fosterhjem
  • spesialtilpasset opplæring for oppgaven, både før og underveis
  • døgnåpent støtteapparat og faglig nettverk i møte med andre spesialiserte fosterhjem
  • tilbud om veiledninger, fagdager, og temadager

Andres erfaringer som spesialisert fosterhjem: