Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fullt - (VENTELISTE) Veilederopplæring i ICDP - for fagpersoner

Tid:

Sted: Bryne

Adresse: Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Dette kurset har venteliste.

ICDP (International Child Development Programme) har som mål å bevisstgjøre og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i sin betydningsfulle rolle, ved å se og møte barns behov på en god måte. ICDP kan også være en brobygger for minoriteter inn til det norske samfunnet. Som veileder kan du holde ICDP-grupper for foreldre og for andre omsorgsgivere, i tillegg til å øke kompetanse i eget samspill med barn og voksne.

Kriterier for å bli sertifisert som ICDP-veileder

 • 2 + 2 + 2 dager teoretisk og praktisk opplæring
 • Praktisk oppgave; utprøving av eget samspill med barn – videoopptak
 • Gjennomføre en selvtreningsgruppe, f.eks. foreldregruppe med 8 eller 12 gruppemøter
 • Skrive logg fra foreldregruppen
 • Deltakelse på tre veiledningsdager
 • Opplæringen krever aktiv deltakelse fra den enkelte
 • Det er krav om oppmøte

De som søker om å få veilederkompetanse, må ha høyskoleutdanning. Det kan gjøres unntak etter en nærmere vurdering. Deltakerne må kunne forstå godt norsk, slik at de kan følge opplæringen på norsk.

Det er plass til 24 deltakere på opplæringen.

Tid

Opplæringen gjennomføres følgende datoer:

 • 17.01.24 – 18.01.24
 • 31.01.24 – 01.02.24
 • 14.02.24 – 15.02.24

Tidspunkt for hver samling:

 • 09.00-15.00

Våren 2024 skal deltakerne gjennomføre selvtreningsgrupper og delta på veiledningsdagene.

Sted

Bryne (Høyhuset, 18. etasje)
Adresse er Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Kostnader:

Opplæring og lunsj er gratis for deltakerne. Reiseutgifter og evt. overnatting må betales av den enkelte.

Faglig ansvarlig for opplæringen:

Ansvarlige for opplæringen er Hanne Aurbakken og Målfrid Vignes Tveit og skjer i regi av Familievernkontoret i Sør-Rogaland.

Påmelding

Påmelding snarest mulig og senest innen 15.12.23.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

ICDP er et sensitiviseringsprogram, og det legges derfor opp til mye egen aktivitet fra deltagerne både på opplæringsdagene og med hjemmeoppgaver mellom samlingene. Dette er en del av sertifiseringskravene, men aller viktigst er dette for at den enkelte skal få fullt utbytte av opplæringen. Etter endt opplæring, er det ønskelig at sertifiserte veiledere deltar på årlige nettverkssamlinger.

Mer informasjon om ICDP finner du her.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss