Illustrasjonsfoto

Betaling og rettigheter

Fosterforeldre får betalt i form av en fosterhjemsgodtgjørelse. Størrelsen på betalingen avtales mellom deg og barneverntjenesten.

Som fosterforelder utfører du et oppdrag på vegne av barneverntjenesten og får fosterhjemsgodtgjørelse. Fosterhjemsgodtgjørelsen består av

  1. en arbeidsgodtgjørelse som du betaler skatt av
  2. en utgiftsdekning som er skattfri, som skal dekke kost, klær og fritidsaktiviteter

Du og barneverntjenesten avtaler størrelsen på fosterhjemsgodtgjørelsen og skriver kontrakt på denne.

Ekstra tiltak

Dersom fosterbarnet trenger særlig oppfølging eller tilsyn, kan barneverntjenesten sette inn tiltak som for eksempel ekstra veiledning, avlastning og støttekontakt. Fosterhjemstjenesten i Oslo gir individuell veiledning fra eget veiledningsteam til alle nye fosterhjem uten at det er definert som et ekstra tiltak.

Noen ganger er det behov for at en av fosterforeldrene er hjemme med fosterbarnet i en periode. I denne perioden utbetaler barneverntjenesten vanligvis en forhøyet arbeidsgodtgjørelse som tilsvarer tapt arbeidsfortjeneste.

Er du fosterhjem for et barn i familien eller nettverket ditt har du de samme rettighetene som andre fosterhjem.

Feriepenger og pensjon

Som fosterforelder er du å anse som frilanser etter folketrygdloven - ikke som arbeidstaker. Dette innebærer blant annet at du i stedet for feriepenger mottar fosterhjemsgodtgjørelse 12 måneder i året. En vanlig arbeidstaker får lønn i 11 måneder og feriepenger i tillegg.

Fosterforeldres rett til pensjon følger av folketrygdloven. På samme måte som annen pensjonsgivende inntekt, vil fosterhjemsgodtgjørelsen du mottar inngå i grunnlaget for opptjening av pensjonspoeng.

Eksempler

Eksempler som illustrerer hva fosterforeldre kan få betalt

Flere spørsmål?

Vil du vite mer om økonomi, betaling og rettigheter kan du ta kontakt med en fosterhjemskonsulent der du bor.

Publisert 26. juli 2013.
Oppdatert 16. mars 2017.