Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kristin Annie leder Spisskompetansemiljøet for endringsarbeid i omsorgsinstitusjoner

Hvis du vil bidra til å sikre institusjonsopphold for barn og ungdom og du liker samarbeid, så er Spisskompetansemiljøet for endringsarbeid i omsorgsinstitusjoner en arbeidsplass du vil like.

kristin

Informasjon

Navn: Kristin Annie

Stilling: leder Spisskompetansemiljøet for endringsarbeid i omsorgsinstitusjoner

Bakgrunn: grunnutdanning som vernepleier, en mastergrad i ledelse i tillegg til videreutdanning inne kognitiv adferdsterapi

Barn og ungdom som bor på institusjon er alle forskjellige, og det er ingen one-size-fits-all. Tiltak som gjennomføres må tilpasses det enkelte barn og ungdom. Dette gjør Spisskompetansemiljøet gjennom implementering og videreutvikling av Omsorgs- og Endringsmodellen og standardisert forløp. Dermed bidrar de til å skape et rammeverk som gjør at tiltakene på en institusjon kan tilpasses det enkelte barn og ungdoms behov.

En god arbeidsplass

Hvis du vil bidra til å sikre institusjonsopphold for barn og ungdom og du liker samarbeid, så er Spisskompetansemiljøet for endringsarbeid i omsorgsinstitusjoner en arbeidsplass du vil like.

Vi har et godt arbeidsmiljø med både humor og faglige diskusjoner. Vi består av ansatte med forskjellige bakgrunner og erfaringer både når det gjelder utdannelse og personlighet. I løpet av dagen flirer vi mye, men vi har også faglige diskusjoner som bidrar til fagutvikling.

Ansatte med variert bakgrunn

Spisskompetansemiljøet samarbeider med flere instanser, andre spisskompetansemiljøer og ressursmiljøer. I løpet av arbeidsdagen går de gjennom mange forskjellige problemstillinger som både gleder og utfordrer dem.

Takket være de ansattes bakgrunn, er dette en hverdag de mestrer godt. Selv har jeg grunnutdanning som vernepleier, en mastergrad i ledelse i tillegg til videreutdanning inne kognitiv adferdsterapi. Kollegaene mine er, blant annet, psykologer, barnevernspedagoger og vernepleiere.

Mangfoldet blant kolleger er en ting jeg setter pris på. Det hjelper å ha kjennskap til institusjoner, men en psykolog som har jobbet andre steder kan også bidra med mye annen relevant erfaring. Alle kollegaene mine tilfører avdelingen sine erfaringer enten det er fra barnevern eller helse. Jeg tror at gjennom et godt samarbeidsklima som vi alle bidrar til, klarer vi å utnytte disse erfaringene for å nå de målene vi skal nå.

God digital samarbeidskultur

SKM Endringsarbeid i omsorgsinstitusjoner er underlagt Kvæfjord ungdomssenter i Troms og Finnmark, og har kontorsted i Harstad. Flere av de ansatte, i tillegg til samarbeidspartnere, har sitt kontor andre steder i landet. Av og til treffes vi fysisk, men avstandene fører til at mye av jobbhverdagen foregår på Teams.

Vi klarer å utnytte dette og beskriver den digitale samarbeidskulturen som god. Over mange år har vi vært vant til å bruke digitale verktøy i arbeidshverdagen. Lenge før pandemien inntraff, brukte vi videomøter aktivt, og bruk av Teams er derfor godt innarbeidet. Vi undervurderer likevel ikke det å møte hverandre fysisk og vi legger alltid til rette for at dette kan skje jevnlig. Disse møtene bidrar også til at vi klarer å samarbeide godt på Teams.

Kvalitetssikring og fagutvikling

Gjennom implementering og videreutvikling av Omsorgs- og Endringsmodellen (OEM) og standardisert førløp, bidrar spisskompetansemiljøet til å kvalitetssikre institusjonsoppholdet for barn og ungdom.

Spisskompetansemiljøet for endringsarbeid i omsorgsinstitusjoner er et av ti spisskompetansemiljøer i Bufetat. Hver av dem har nasjonalt ansvar for opplæring, kvalitetssikring og veiledning av faglig praksis i tjenestene. Alle har sin målgruppe – institusjoner som gir et tilbud til barn som plasseres utenfor hjemmet, er målgruppen til Endringsarbeid i omsorgsinstitusjoner. Kristin Annie forklarer at målet med arbeidet er kvalitetssikring av opphold samtidig som at overgangen ut av institusjonen blir så god som mulig.

Vi jobber for å sikre fagutvikling i de tiltak som gjennomføres, både hos ledere og ansatte. Samtidig er vi ansvarlig for å vedlikeholde og forbedre de tiltakene som tilbys. Målsetningen vår er at de som bor på en institusjon skal få et så godt opphold som mulig, og vi jobber derfor også med tiltak for å måle effekten av oppholdet.

Sikrer at ungdom får det de har rett på

Standardisert forløp ble etablert etter et ønske om en mer presis, kvalitetssikret og målrettet utvikling for barn og ungdom på omsorgsinstitusjoner. Det legger føringer på arbeidsflyt, medvirkning, kartlegging og samarbeid med familie og instanser før, under og etter institusjonsoppholdet. Implementering og forbedring av dette er en av spisskompetansemiljøets hovedoppgaver.

Implementering av standardisert forløp i omsorgsinstitusjonene, har vært en av hovedoppgavene siden vi ble etablert. Vi har gitt opplæring, veiledning og implementeringsstøtte til alle omsorgsinstitusjoner i samarbeid med de regionale ressursmiljøene som er tilknyttet vårt spisskompetamsemiljø.

Vi gir opplæring i standardisert forløp gjennom digitale og stedlige kurs. Vi bruker Teams til veiledning, implementerinsgstøtte og samarbeidsmøter med de regionale ressursmiljøene. I disse møtene drøftes utfordringer og suksessfaktorer for de ulike fasene av forløpet deles.

En annen oppgave for spisskompetansemiljøet er implementering av Omsorgs- og Endringsmodellen. OEM brukes som fagmodell i 17 institusjoner i Bufetat. Modellen bygger på dialektisk atferdsterapi (DBT) og er utviklet for å ivareta barn og ungdom med store omsorgsbehov og alvorlige sammensatte problemer. DBT fokuserer på hvordan en kan endre uhensiktsmessig adferd.

Implementering av OEM skjer etter trinnvis oppstart. Det gjøres først en kartlegging og klargjøring før det besluttes å ta i bruk OEM på en institusjon. Deretter gis det opplæring til ledere og ressurspersoner før det gis opplæring i flere fagmoduler til alle ansatte over 50% stilling. Oppfølging og veiledning av institusjonene som jobber etter OEM skjer gjennom ukentlig Lærende Samfunn som gjennomføres på Teams. SKM arrangerer fagsamlinger og lokale boostere flere ganger i året som en del av oppfølging og implementeringsstøtte til fagmodellen.