Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Jartrud leder Spisskompetansemiljøet barn og unge i familievernet

Jeg er så fornøyd med den her jobben, jeg kunne egentlig ikke tenkt meg en bedre stilling enn den jeg har.

Jartrud

Informasjon

Navn: Jartrud

Stilling: leder Spisskompetansemiljøet barn og unge i familievernet

Spesifikke arbeidsoppgaver: kompetanseheving i familievernet, utvikling av fagmateriell, mekling og terapeutiske samtaler med barn, ungdom og foreldre.

Det startet med hovedpraksis

Jeg hadde hovedpraksisen min på slutten av studiet ved familievernkontoret i Tromsø. Det trivdes jeg så godt med, og ble så godt tatt imot, at jeg følte jeg hadde funnet riktig plass allerede på slutten av studietiden. Det var ikke ingen ledige stillinger da praksisen var over, så jeg jobbet et annet sted en stund.

Etter en tid ble jeg ringt opp av lederen ved familievernkontoret som spurte om jeg var interessert i et engasjement der igjen. Naturligvis takket jeg ja.

Hverdagen min

Hverdagen min består av mye forskjellig, men er preget av mye faglig dialog og samarbeid. Jeg har mange møter i løpet av en uke, med Bufdir, ulike fag- og forskningsmiljøer, ansatte i tjenesten og teamet jeg jobber med her på kontoret. I disse møtene jobber vi med å utvikle for eksempel forskjellige typer fagmateriell og webinarer.

Jeg holder også en god del foredrag og legger mye arbeid i å forberede disse. Samtidig består jobben av å holde meg oppdatert på forskning og faglitteratur slik at jeg kan formidle dette videre til familievernet.

Jeg liker veldig godt å jobbe med fagutvikling i familievernet og det å være i dialog med de andre ansatte i tjenesten. Det er så mye kunnskap, positivitet og nysgjerrighet og vi får til gode refleksjoner. Det er utrolig inspirerende, og jeg føler det er enklere å gjøre jobben i et slikt miljø.

Handler om å skape endring hos klienten

Nå jobber jeg med de mer komplekse og alvorlige sakene og der tenker jeg det handler om å skape bevegelse og endring som får folk i riktig retning. Selv om det betyr at ikke alt løses.

Det å skape bevegelse kan bidra til større innsikt innad i en familie og dermed en større forståelse for hverandre. Når vi oppnår det, så har vi fått til noe som på sikt kan få stor betydning. Det betyr ikke at klientene går ut herifra med alle problemene løst, men når vi klarer å bidra til mer selvinnsikt og forståelse, har vi gjort noe som er av betydning.

Frihet til å styrre egen hverdag

Vi har vårt mandat som vi styres etter og får hvert år oppdrag, men vi har også mulighet til å foreslå hvilke oppdrag vi skal få. Det er en dialog med Bufdir på hva vi skal gjøre. Jeg opplever personlig at det er ganske mye frihet til å styre sin egen arbeidshverdag.

Trygge kolleger

Hos oss er det mye latter, humor og vi er trygge på hverandre. Jeg vil kanskje spesielt trekke fram det med humor og latter for vi tar ikke hverandre så høytidelig og kan fint fleipe med hverandre.

Men det er også viktig å få fram at vi samtidig kan snakke om ting som er vanskelige. Vi er ærekjære og opptatte av å gjøre en god jobb. Dette er ikke bare en jobb for å heve lønn, men vi er engasjert og vi bryr oss.

Erfaringer som er nyttig i jobben

Fra psykologistudiet så tar jeg med at vi selv er med på å forme vår egen historie og den kan være annerledes fra de andre i familien. Det finnes ikke bare en sannhet, og å forstå kompleksiteten av at livet ikke er enten eller.

Bare det å ha levd et liv, er livserfaringer som kan være nyttig i denne type jobb - for det er vel ingen som ikke har opplevd konflikter eller vanskelige relasjoner. Vi har alle opplevd at ting kan bli sårt og vanskelig i relasjon til noen vi har en viktig relasjon til, og dette er nyttige erfaringer slik at vi forstår hvordan klientene har det.

Hvis du har en interesse for nære relasjoner, hvordan vi påvirkes og påvirker hverandre så passer en jobb i familievernet midt i blinken. Det er et veldig levende miljø, med mye engasjement og positivitet.