Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Samer og identitet

Googler samisk mann

Hvordan vet vi hvem som har samisk identitet og bakgrunn? Dette spørsmålet er avhengig av hvilke kriterier som legges til grunn, som egenidentifisering, morsmål, hjemmespråk og familiens historie.

I Norge registreres ikke informasjon om etnisk tilhørighet for innbyggerne, og det blir ikke gjort noen offisiell registrering av samisk identitet eller bakgrunn.

Valgmanntallet til Sametinget kan gi en liten pekepinn på antall samisk befolkning i Norge. Per 30. juni 2019 var det oppført 18103 personer i valgmanntallet. Samtidig vet vi at ikke alle samer står oppført i Sametingets valgmanntall. Anslagene for personer med samisk identitet eller bakgrunn varierer mellom 50 000 og 80 000 i Norge, Sverige, Finland og Russland. Av landene i Sápmi, bor det flest samer i Norge.

Den samiske befolkningen er påvirket av fornorskningen i ulik grad. Innenfor samme familie kan for eksempel noen familiemedlemmer identifisere seg som samisk, mens andre ikke identifiserer seg som samisk. Begge deler er naturlig for den enkelte, samtidig kan dette noen ganger kan utløse konflikter innenfor familien.

Individer, familier og samfunn bærer i større eller mindre grad på fornorskningssår. Derfor kan samisk ungdom og voksne bære på sorg etter tap av samisk språk, kulturarv og kunnskaper. Sammen med sorgen over tapt språk- og kulturarv kan det oppleves belastende og krevende å ta tilbake samisk identitet etter nyoppdaget samisk bakgrunn/slekt (Hansen & Skaar, 2021). Noen samer kan kjenne på følelsen og oppleve utfordringer knyttet til om «man er god nok same». Særlig utenfor de definerte samiske kjerneområdene sliter ungdom med identitetsproblematikk.

Samer opplever 10 ganger så mye diskriminering som øvrig befolkning. De som er mest utsatt bor utenfor de samiske språkområdene (Hansen 2008; 2012; Hansen et al. 2016) . Mange i befolkningen har negative holdninger til samer og nasjonale minoriteter, og mange har observert hets eller hatprat mot gruppene. Hatprat/hets mot samer er vanligst i Midt- og Nord-Norge. (NIM, 2022)

Å bli utsatt for diskriminering og fordommer fordi man er same er belastende og kan føre til dårligere psykisk helse (Hansen et al., 2016). Samisk ungdom sliter med skam eller mindreverdighetsfølelse over sin samiske identitet (Hansen & Skaar, 2021). 95 % av unge samer opplever fordommer mot samisk kultur, og 3 av 4 av de unge har vært selv vært utsatt for diskriminering (Hansen & Skaar, 2021).

Hvordan påvirkes din identitet din kontekst?

Identitet er formet av fortiden, nåtiden og fremtiden. De historier/narrativer som blir fortalt i ulike kontekster. Ulike fortellinger er med å skape en felles mening rundt tilhørighet til et felleskap, til et område, både individuelt og kollektivt.

Hvordan kan du hjelpe på en kultursensitiv måte?

  • Kjennskap til fornorskningsprosessen og dens historie. Hvilke konsekvenser den hadde og fortsatt har for individer og familier.
  • Kjennskap til fenomenet internalisert rasisme: er den undertrykkede gruppen internaliserer den undertrykkende gruppens fordommer mot seg selv. For eksempel kan medlemmer av en marginalisert gruppe ha et nedsettende og undertrykkende syn på sin egen gruppe, og begynne å tro på negative stereotypier om seg selv.
  • Reflektere over identitet: Identitet er den du er. Ditt selvbilde.

Film: Samer og identitet (Youtube)