Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Beredskapshjem

Noen ganger oppstår en hastesituasjon, hvor barnet må flytte ut av hjemmet sitt på kort varsel. Da blir det tatt imot av et fosterhjem som kalles beredskapshjem.

Beredskapshjem er en midlertidig omsorgsløsning mens det avklares om barnet skal flytte videre i fosterhjem, institusjon, eller om barnet skal flytte tilbake til foreldrene sine.

Barna som kommer i beredskapshjem, har behov for trygge og stabile voksne som kan tilby omsorg og forutsigbare rammer i en urolig fase av livet. Barna har ofte med seg vanskelige erfaringer som beredskapshjemmet må være forberedt på å møte.

Å være beredskapshjem er derfor en oppgave som stiller særlige krav til både fosterforeldrene og til familien som helhet.

For å bli beredskapshjem:

  • Det være 2 voksne i et beredskapshjem.
  • Dere må være godkjent som fosterhjem og ha gjennomført grunnopplæring for fosterforeldre.
  • En av dere bør ha relevant kompetanse eller erfaring. Dette kan være erfaring med å jobbe med barn og unge, relevant utdanning, tidligere erfaring som fosterforelder eller annen relevant erfaring.
  • Det kan være barn i familien fra før av, men de bør være modne nok til at familien skal kunne fungere som beredskapshjem. I praksis vil det ofte bety at barna bør være over 8 år, men det vurderes fra familie til familie.

Les mer om:

I et beredskapshjem er en av dere engasjert av Bufetat. Du inngår en oppdragsavtale på fulltid over en femårsperiode, med samme betingelser som ansatte i staten.

Du får arbeidsgodtgjørelse hver måned, hele året, uavhengig av om det bor et barn hjemme hos deg eller ikke.

Godtgjørelsen beregnes ut ifra ansienniteten du har og vurderes individuelt. Den vi uansett utgjøre minst 4,3 G (grunnbeløpet i folketrygden).

Du har også rett på utgiftsdekning, avlastning og ferie.

Som beredskapshjem får du pensjonsrettigheter på lik linje med andre arbeidstakere i staten. 

Et beredskapshjem må være beredt på å ta imot et barn i krise, når disse krisene måtte oppstå. Å være et beredskapshjem er derfor en slags livsstil som krever at hjemmet håndterer uforutsigbarhet, og kan tilpasse sin livsstil og familiehverdag til dette.

Når du er beredskapshjem, er du i utgangspunktet på jobb og må være tilgjengelig. I beredskapsperioden skal du derfor ikke reise lenger enn 1–2 timer unna hjemmet.

Hvor lang tid hjemmet er i beredskap, og hvor langt et opphold blir, varierer i stor grad. Et opphold kan vare fra noen dager til for eksempel mange måneder, men det finnes ikke en øvre grense.

Når et barn bor hos deg, har du daglig omsorg for barnet på vegne av barnevernstjenesten.

Tiden du ikke er i beredskap heter friperioden. Denne kan bruke fritt til det du vil.

Friperioden starter etter at et barn har flyttet ut av beredskapshjemmet. Den regnes ut ifra oppholdets varighet og omfang. 

Du får lønn også i friperioden, selv om du ikke har et barn boende hos deg.

Som beredskapshjem får du spesialtilpasset opplæring og veiledning fra Bufetat, både før barnet flytter inn og underveis.

Du får god støtte underveis i oppdraget og en rådgiver fra Bufetat som er tilgjengelig til enhver tid. I tillegg er det en beredskapsordning og muligheter for avlastning.

Andres erfaringer som beredskapshjem