Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

– Når foreldrene har det bra, har stort sett barna det også

Publisert

Når man befinner seg i en situasjon hvor par- eller familierelasjonene føles utfordrende, finnes det profesjonell og gratis hjelp å få i Kristiansund.

Psykologspesialist Tony F. Marcelino og psykologspesialist Venil Harstad i samtale. Foto.

– Vi jobber med familier, par og foreldre, med alt fra hverdagsproblemer til større kriser og konflikter i familier, forklarer familieterapeut Lars Meek Hansen.

Han har jobbet på Familievernkontoret Nordmøre siden 2015, og vet hvor mye små endringer kan bety. Det handler om å bryte negative mønster og bli mer bevisst på sine egne og andres behov. Lars understreker at man ikke trenger å stå midt i en krise for å ta kontakt med dem, det kan like gjerne dreie seg om å forebygge en eventuell krise i fremtiden – som for eksempel et samlivsbrudd.

– Det kan føles utfordrende å gå til utenforstående med sine problemer, men det er viktig å ikke vente for lenge, sier han og legger til;

– Når ting går i stå og alt virker håpløst, går mange inn i de samme situasjonene hele tiden, og blir fanget i dette mønsteret. Det beste er å komme til oss tidlig og ta opp ting før konflikten blir for stor og vanskelig.

Klinisk sosionom Lars Meek Hansen og klinisk sosionom Tonje Betten. Foto.
Lars Meek Hansen og Tonje Betten er kliniske sosionomer og jobber begge ved Familievernkontoret Nordmøre.

En lavterskeltjeneste

På Familievernkontoret Nordmøre jobber det et kompetent team med psykologspesialister og kliniske sosionomer. Disse familieterapeutene bistår par og familier fra hele Nordmøre, som ønsker å snakke med profesjonelle og nøytrale fagfolk om sine problemer.

– Vi kan hjelpe de som trenger noen å snakke med for å bryte negative mønster som stadig forsterker seg, og med de som opplever større kriser. Det kan være behov for hjelp for å styrke parrelasjon, foreldreveiledning, samlivsbrudd, utroskap og foreldresamarbeid etter brudd, forklarer Lars.

Leder for Familievernkontoret Nordmøre, Kjersti Blomsø Olsen, sier at selv om årsakene til at folk tar kontakt er ulike, ser de ofte noen fellestrekk. Utfordringer i relasjoner og samspill over tid, gjør at de involverte har innsett hvor vanskelig det er å endre på det selv.

Kjerst Blomsø Olsen. Foto.
Leder ved Familievernkontoret Nordmøre, Kjersti Blomsø Olsen.

Familievernkontoret er opptatt av at de som tar kontakt skal oppleve en trygg prosess med stor grad av medvirkning. I samråd med partene blir de enige om veien videre og hva de skal ha fokus på. Et av hovedmålene er å sikre gode oppvekstsvilkår for barn – derfor er også familier og par med barn en prioritet for dem.

– Det er gratis å få hjelp fra våre familieterapeuter, man trenger ingen henvisning og kan forvente å få hjelpen raskt. Som oftest går det ikke mer enn tre til fire uker før vi kan begynne, sier Kjersti.

– Det handler om å få tilgang til hverandre

Lars sier at for å bryte uheldige mønster og komme seg gjennom kriser, må man lytte til hva den andre er opptatt av og prøve å forstå hverandre bedre. Familieterapeutene på familievernkontoret prøver å få partene til å se forbi bagatellene, for å finne de dyptliggende årsakene til de relasjonelle problemene.

– Mange kommer til oss med et ønske om å endre den andre parten, men dette er krevende. Det handler om å komme seg bort fra skyldfordelingen og bringe inn nye perspektiver, forklarer han.

Gro Hauge. Foto.
Gro Hauge jobber som psykologspesialist ved Familievernkontoret Nordmøre.

Familieterapeutene ser heller nærmere på hva partene gjør når de krangler, eller når de blir for opptatt at de utmattende bagatellene. For bak disse bagatellene, er det som oftest noe annet de kjenner på som er vanskelig.

– Det handler om å få tilgang til hverandre. Være interesserte, anerkjenne hverandre for det de står for og akseptere varige forskjeller, utdyper Lars.

– Jeg har alltid fokus på barna og hva de trenger, og tenker at når foreldrene har det bra, har stort sett barna det også, sier Lars.

Kjersti forteller at de alltid prøver å legge til rette for at barna selv kan medvirke i de sakene som angår dem. De har med glede sett at stadig flere foreldre lar barna bli involvert i familieterapien.

– For at alle skal ha det kjekt i en familie, er det viktig at også barnas stemmer blir hørt, sier hun.

Ulike tjenester for ulike utfordringer

Kjersti og Lars forteller at det i tillegg til parterapi og familieterapi, finnes ulike kurs og grupper som går nærmere inn på spesielle tema.

– I hovedsak er våre kurs og gruppetilbud rette mot foreldre, sier Kjersti.

De har samlivskurs som passer godt for par som har levd sammen lenge og et gruppetilbud for par som opplever samarbeidsproblemer etter å ha flyttet fra hverandre. De leder også flere ulike foreldreveiledningsgrupper, hvor man fokuserer på samspill med sin egen ungdom, eller hvordan man skal samarbeide med en tidligere partner som var voldelig.

– Vi tilbyr også individuelle sinnemestringskurs for de som erkjenner at de blir for sinte på partner og barn, sier Lars.

Familieterapi kan gi nytt håp

Han tror at de som oppsøker hjelp, kan få med seg mye nyttig kunnskap videre. Undersøkelser de har gjort tyder på at de fleste er fornøyde med hjelpen de har fått hos familievernkontoret.

– Her får man en utvidet forståelse av hva problemene egentlig handler om, og tro på egne evner til å håndtere og stå i vanskelig situasjoner, sier Lars.

Kjersti nikker. Hun forsikrer om at de som tar kontakt med dem, vil bli tatt godt imot.

– Vi jobber med familierelasjoner hele tiden og de ansatte har lang fartstid. Man møter kompetanse innen ulike deler av familielivet her, så man kan være trygg på at vi ikke bare sitter og synser, sier hun.

– Det er viktig å vite at vi ikke sitter og leter etter feil og mangler hos dem som kommer til oss. Vårt fokus er på hva hver enkelt trenger for å få et bedre familieliv, avslutter Lars med et smil.

Psykologspesialist Tony F. Marcelino. Foto