Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kommunens ansvar for bosetting

Innholdet på denne siden kan være utdatert

Innholdet er ikke oppdatert i henhold til ny barnevernslov som trådte i kraft 1. januar 2023.

Les mer om ny barnevernslov

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger fra omsorgssentre skal skje gjennom et samarbeid mellom Bufetat, IMDi, samt aktuelle kommuner. Barnet og representanten/vergen skal være involvert i bosettingsprosessen.

Det er kommunene som har ansvaret for at enslige mindreårige asylsøkere får et sted å bo. Kommunene skal foreta en vurdering av den enkeltes behov og på bakgrunn av dette, tilby egnet botiltak. Kommunenes ansvar er regulert i lov om barneverntjenester. § 3-4

Kommunens bo- og omsorgsløsninger for enslige mindreårige

Kommunene velger hvordan de vil organisere og løse oppgavene når de skal bosette enslige mindreårige asylsøkere. Dette innebærer at det er store variasjoner i kommunenes håndtering av dette arbeidet.

Kartlegging førende for valg

Valg av bo- og omsorgsløsning gjøres etter en kartlegging av barnets livssituasjon og en vurdering basert på hvilket behov det enkelte barn har knyttet til faktorer som alder, modenhet, kjønn, mestring, samt fysisk og psykisk helse.

Enslige mindreårige flyktninger har behov for voksenpersoner rundt seg som kan gi dem trygghet, omsorg og veiledning. Dette innebærer at kommunen bør vurdere ulike omsorgsløsninger og ha et differensiert bo- og omsorgstilbud slik at barnet får gode oppvekstbetingelser.

Ulike botiltak

De aller fleste enslige mindreårige flyktninger fra omsorgssenter, blir plassert i kommunale, døgnbemannede bofellesskap. Andre aktuelle botiltak kan blant annet være kommunalt fosterhjem (utenom slektsplassering), slektsplassering med godkjenning som fosterhjem, statlig barneverninstitusjon, vertsfamilie og familiehjem

Fant du det du lette etter?