Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Omsorgssenter: Retningslinjer for kvalitet og godkjenning

§ 1 Institusjonsplan
§ 2 Målgruppe, målsetting og metodikk
§ 4 Institusjonens lokalisering
§ 5 Krav til bemanning og de ansattes kompetanse
Sist faglig oppdatert 27. juni 2019
§ 2 Virkeområde
§ 4 Godkjenning
§ 5 Vilkår for godkjenning
§ 7 Etterfølgende kontroll med at vilkårene for godkjenning er til stede
Sist faglig oppdatert 27. juni 2019