Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Råd og veiledning etter adopsjon

Bufetat tilbyr råd og veiledning til adopterte og familiene etter adopsjon.

Samtalestøtte til adopterte

Er du adoptert og trenger noen å snakke med? Bufetat tilbyr samtalestøtte til alle adopterte over 16 år. Tilbudet er gratis.

Les mer og ta kontakt.

Også du som trenger informasjon og fagstøtte om adopsjonsspesifikke problemstillinger i din jobb, kan kontakte oss.

Kontakt kompetansetjeneste for adopsjon

Ring 466 16 603

Åpningstider for telefon: kl. 10–14 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Telefonen betjenes av erfarne rådgivere i Bufetat region øst. Vi har taushetsplikt.

Ressurser

Fastlege: De fleste fastleger er spesialister i allmennmedisin. Fastlegen kan ved behov henvise pasienter videre til spesialister eller andre tjenester hvor det er behov for henvisning.

Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne over 18 år (over 16 år i noen enkelte kommuner) med ulike typer angst og milde og moderate problemer med depresjon. Tjenesten er gratis og gir direkte hjelp uten henvisning fra lege. Det er i overkant av 70 kommuner og bydeler som tilbyr Rask psykisk helsehjelp. Sjekk med din kommune om de har tilbudet.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste er et gratis tilbud for alle barn og unge (0-20 år). På helsestasjonene er det ofte flere faggrupper som jobber sammen og de har tverrfaglig samarbeid med den kommunale helsetjenesten.

RVTS – Regionale ressurs- og kompetansesentre har mye nyttig informasjon om blant annet traumeforståelse, gratis nettkurs og annet. Ved RVTS sør er det muligheter for adoptivfamilier som har en særlig krevende hverdag, å søke om å få komme inn på kursopphold for å få veiledning.

Familiens hus er et samordnet tilbud med fokus på forebyggende tiltak for barn, unge og familier. Tilbudet er etablert i om lag halvparten av kommunene. Familiens hus skal være. Sjekk med din kommune om de har tilbudet.

Familievernkontorer tilbyr rådgiving, veiledning, kurs og samtalegrupper. Du kan ta kontakt for en uforpliktende samtale eller bestille time.

Foreldrestøttende tiltak: Denne nettsiden gir faglig støtte for ansatte og ledere i kommuner som ønsker å styrke det foreldrestøttende arbeidet i ulike tjenester.

  • Intercountry adoptee voices (ICAV) gir en plattform for adopterte til å koble seg inn, dele, utdanne og gå inn for en bredere offentlighet om problemene adopterte kan stå ovenfor – politiske, sosiale og emosjonelle. Det er en rekke forskjellige ressurser på nettsiden. Undersiden Video resources for professionals inneholder videoer laget spesielt for fagpersoner som er i kontakt med adopterte. 
  • Foreldrehverdag.no er Bufdirs nettside med trygge råd til deg med barn.
  • Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom.Her får du informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter. De har også en spørretjeneste der ungdom kan spørre om det de lurer på.
  • Helsenorge.no gir inforamsjon om psykisk helse og hvor du kan få hjelp hvis du har spørsmål, ønsker å prate eller føler at du trenger hjelp.
  • Rådet for psykisk helse har en oversikt over telefontjenester og nettsider hvor du kan få råd, veiledning og noen å snakke med.
  • Mental Helse er en døgnåpen, gratis tjeneste for alle som trenger noen å snakke med om livets utfordringer. De har også en egen tjeneste for foreldre som trenger støtte (Foreldresupport).
  • Røde kors har tilbud om ulike aktiviteter for barn og unge.
  • Psykologforeningen gir deg en oversikt over nettsider og hjelpetelefoner hvis du trenger noen å snakke med.
  • Adopsjonsorganisasjonene Adopsjonsforum, InorAdopt og Verdens barn kan blant annet ha henvisning til litteratur om forskjellige temaer som relasjonsbrudd, utviklingstraumer, identitet, tilhørighet, og rasisme på sine hjemmesider.
  • Spagaten.no: Se videoer med adopterte som deler sine tanker og erfaringer

«Bedre føre var OG etter snar – Utvelgelse og oppfølging av adoptivfamilier: Erfaringer og anbefalinger». Folkehelseinstituttet, Leila Torgersen, Christiane Lingås Haukedal, Karethe Hustad Torgersen, Heidi Aase.

«Hva kjennetegner gode (adoptiv)foreldre? En litteraturgjennomgang». Folkehelseinstituttet, Silje Kvam Bårdstu, Christiane Lingås Haukedal, Leila Torgersen.

«Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester». Folkehelseinstituttet, Kristin Gärtner og Jon Erling Heggland

«Rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadoptert i Norge». By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet, Mariann Stærkebye Leirvik, Vilde Hernes, Tone Maia Liodden og Kristian Rose Tronstad.