Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Innsyn i adopsjonssak

Etter at du har fylt 18 år, kan du få dokumentene i adopsjonssaken din og eventuelle kontaktønsker fra din biologiske slekt. I noen tilfeller kan andre enn den adopterte få informasjon om adopsjonen.

Slik får du innsyn i adopsjonssaken din

Ta kontakt med Bufdir hvis du ble adoptert fra utlandet og ønsker innsyn i adopsjonssaken din. Du trenger ikke å begrunne hvorfor du ber om informasjon om din adopsjonssak.

Du kan sende oss henvendelsen din elektronisk med eDialog. Vi kan ikke motta slike forespørsler på e-post.

 • I tittelfeltet skriver du «Innsyn i utenlandske adopsjonsdokumenter»
 • I kommentarfeltet skriver du henvendelsen din til oss. Skriv også navnet på adoptivforeldrene dine, hvilket land du er adoptert fra, og hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen.
 • Last opp som vedlegg kopi av gyldig pass, førerkort, ID-kort eller bankkort med bilde. Dokumentet må være i pdf-format.
 • Hvis du vil legge ved flere dokumenter, må hvert dokument være en egen pdf-fil.

Gå til eDialog (logg inn)

Du kan sende et brev til Bufdir.

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Dette trenger vi for å behandle henvendelser som sendes med ordinær post:

 • ditt navn, fødselsdato og bostedsadresse
 • hvilket land du er adoptert fra, og hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen
 • navnet på adoptivforeldrene dine
 • underskrift (du må signere brevet)
 • bekreftet kopi av gyldig pass, førerkort, ID-kort eller bankkort med bilde. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat. Med offentlig tjenesteperson menes for eksempel en ansatt på politistasjonen, kommunens servicesenter, hos statsforvalteren, NAV-kontoret eller fastlegen din. Vi godtar ikke kopier bekreftet av post, bank eller kopibyrå.

Du får kopi av dokumentene i adopsjonssaken din. Om du har opprettet digital postkasse, blir brevet med dokumentene dine sendt dit.

Du får alle opplysninger i saken som du har rett til å få etter norsk lov, uansett hvilke restriksjoner som gjelder i landet du er adoptert fra.

Det vil variere hvor mye informasjon som finnes i en adopsjonssak. Det kan være at det ikke er navn på biologiske foreldre i saken. Du kan da eventuelt henvende deg til landet du er adoptert fra og forsøke å få tak i opplysninger der. Vi anbefaler at du kontakter Bufetat region øst for veiledning rundt dette.

Ble du adoptert før 1. desember 1999, ta kontakt med statsforvalteren.

Ble du adoptert fra og med 1. desember 1999, er det Bufdir du skal kontakte. Du trenger ikke å begrunne hvorfor du ber om informasjon om din adopsjonssak.

Du kan sende oss henvendelsen din elektronisk med eDialog. Vi kan ikke motta slike forespørsler på e-post.

 • I tittelfeltet skriver du «Innsyn i norsk adopsjonssak».
 • I kommentarfeltet skriver du henvendelsen din til oss. Skriv også navnet på adoptivforeldrene dine.
 • Last opp som vedlegg kopi av gyldig pass, førerkort, ID-kort eller bankkort med bilde. Dokumentet må være i pdf-format.
 • Hvis du vil legge ved flere dokumenter, må hvert dokument være en egen pdf-fil.

Gå til eDialog (logg inn)

Du kan sende et brev til Bufdir.

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Dette trenger vi for å behandle henvendelser som sendes med ordinær post:

 • ditt navn, fødselsdato og bostedsadresse
 • navnet på adoptivforeldrene dine
 • underskrift (du må signere brevet)
 • bekreftet kopi av gyldig pass, førerkort, ID-kort eller bankkort med bilde. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat. Med offentlig tjenesteperson menes for eksempel en ansatt på politistasjonen, kommunens servicesenter, hos statsforvalteren, NAV-kontoret eller fastlegen din. Vi godtar ikke kopier bekreftet av post, bank eller kopibyrå.

Du får kopi av dokumentene i adopsjonssaken din. Hvis du har en digital postkasse, blir brevet med dokumentene dine sendt dit.

Før du får tilsendt dokumentene, kontakter vi de biologiske foreldrene dine, dersom de er i live. De blir da orientert om at du har bedt om innsyn i adopsjonssaken. Vi gir ikke ut ditt navn, adresse eller andre opplysninger om deg når vi kontakter dem. Vi spør dem hvordan de stiller seg til kontakt med deg hvis du ønsker det. Du vil uansett få innsyn i adopsjonsdokumentene dine.

Hvis din biologiske slekt har henvendt seg til norske myndigheter eller adopsjonsorganisasjoner med ønske om å komme i kontakt med deg, kan det ligge kontaktønsker i adopsjonssaken din.

Hvis du ber om innsyn i adopsjonssaken din, vil du også bli informert om eventuelle kontaktønsker som finnes på saken. Les mer om kontaktønsker og hvordan de behandles.

Se også:

Informasjon til andre enn den adopterte

Hvis du er den adoptertes slektning i rett nedstigende linje (barn, barnebarn, oldebarn og så videre), og den adopterte er død, har du rett til å få vite hvem som er de biologiske foreldrene til den adopterte.

Som etterkommer har du bare rett til å få vite navnet på de biologiske foreldrene til den adopterte. Du har ikke rett til å få opplysninger om øvrig familie eller innsyn i hele adopsjonssaken.

Hvis du tror slektningen din er adoptert i Norge før 1. desember 1999, kan du ta kontakt med statsforvalteren

Hvis du tror adopsjonen er skjedd i nyere tid, kan du kontakte Bufdir. Du kan sende oss henvendelsen din elektronisk med eDialog eller som et brev i posten. Vi kan ikke motta slike forespørsler på e-post.

 • I tittelfeltet skriver du hva det gjelder, for eksempel «Opplysninger om biologiske besteforeldre».
 • I kommentarfeltet skriver du henvendelsen din til oss, inkludert navn og fødselsdato på den som er adoptert, og adoptivforeldrenes navn.
 • Last opp som vedlegg kopi av gyldig pass, førerkort, ID-kort eller bankkort med bilde. Dokumentet må være i pdf-format.
 • Hvis du vil legge ved flere dokumenter, må hvert dokument være en egen pdf-fil.

Gå til eDialog (logg inn)

Dette trenger vi for å behandle henvendelser som sendes med ordinær post:

 • ditt navn, fødselsdato og bostedsadresse
 • navn og fødselsdato til den som er adoptert
 • adoptivforeldrenes navn
 • underskrift (du må signere brevet)
 • bekreftet kopi av gyldig pass, førerkort, ID-kort eller bankkort med bilde. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenesteperson eller advokat. Med offentlig tjenesteperson menes for eksempel en ansatt på politistasjonen, kommunens servicesenter, hos statsforvalteren, NAV-kontoret eller fastlegen din. Vi godtar ikke kopier bekreftet av post, bank eller kopibyrå.

Brevet sender du til Bufdir.

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Alle adopsjoner fra 1917 og fram til i dag er registrert i det sentrale adopsjonsregisteret, som forvaltes av Bufdir. Vi gir opplysninger om adopsjon til tingretten, bobestyrer eller arvinger ved dødsboskifte.

Du må sende et brev til Bufdir, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.

 • Bobestyrer og arvinger må vedlegge en bekreftet kopi av skifteattesten.
 • Arvinger må dokumentere at de representerer boet. Dersom du er arving, men ikke er oppnevnt som fullmektig i skifteattesten, trenger vi bekreftet kopi av dokumentasjon som viser at du representerer de andre arvingene, for eksempel fullmakt.

Saksbehandlingstiden i Bufdir er ca. fire uker, eller kortere hvis saken haster.