Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Søke etter opprinnelse

Behovet for å søke etter biologisk opphav som adoptert kan dukke opp på ulike stadier i livet. Slik går du fram om du bestemmer deg for å søke etter opprinnelsen din.

Samtalestøtte til adopterte

Er du adoptert og trenger noen å snakke med? Bufetat tilbyr samtalestøtte til alle adopterte over 16 år. Tilbudet er gratis.

Les mer og ta kontakt.

Før du kommer i gang

Årsakene til å søke etter informasjon om biologisk opphav kan være mange. Det kan for eksempel være medisinske årsaker, søken etter identitet eller kontakt.

For noen adopterte vil spørsmålet om å kjenne sin opprinnelse aldri oppstå, mens for andre vil behovet for å vite være av stor betydning. For noen vil det være tilstrekkelig å få tilgang på adopsjonsdokumentene sine eller reise til opprinnelseslandet. Andre kan ha som mål å møte sin biologiske familie og få en relasjon til dem.

Uansett årsak eller på hvilket tidspunkt du bestemmer deg for å søke etter opprinnelse, er det lurt at du har tenkt gjennom hvilke forventinger du har. Dette kan være en tidkrevende prosess, og det er dessverre ikke gitt at du finner ut mer enn det som allerede står i adopsjonspapirene.

Det er også viktig at du kjenner til mulige utfordringer som kan oppstå underveis, samt fordelen det gir å ha støtte fra familie og fagpersoner. Også dine adoptivforeldre og søsken, biologiske foreldre og søsken, eller annen nærstående kan ha behov for støtte gjennom denne prosessen.

Du finner nyttig informasjon i veilederen Søke etter opprinnelse (pdf).

Slik går du fram

 1. Hvis du ikke har adopsjonsdokumentene dine fra før, må du først innhente disse. Dette gjør du du ved å henvende deg til Bufdir. Få innsyn i adopsjonsdokumentene dine.
 2. Når du har fått kopi av adopsjonsdokumentene dine fra Bufdir:
  • Du kan selv henvende deg til opprinnelseslandet. Bufetat region øst kan hjelpe deg blant annet med hvilke dokumenter som må sendes, fylle ut skjemaer, og foreta nødvendige oversettelser. Adopsjonsforeningen som formidlet adopsjonen, kan også være behjelpelig rundt dette.
  • Bufetat region øst kan kontakte opprinnelseslandet på dine vegne.
  • Du kan få hjelp av adopsjonsorganisasjonen som formidlet adopsjonen. De kan ha andre kontakter, og saken kan gå raskere enn om vi foretar henvendelsen. Adopsjonsforeningene kan ta et gebyr.

Hvis du ønsker at Bufetat kontakter opprinnelseslandet

Du kan sende en henvendelse til oss med eDialog. For å bruke eDialog, trenger du elektronisk ID.

Slik gjør du:

 • I tittelfeltet skriver du «Søk etter biologisk opphav»
 • I kommentarfeltet skriver du:
  • Hvilket land du er adoptert fra og hva du ønsker bistand til
  • Ditt navn, fødselsnummer og bostedsadresse
 • Vedlegg: Last opp kopi av pass eller ID kort med bilde, og kopi av adopsjonsdokumentene dine. Dokumentene må være i pdf-format.

Gå til eDialog

Hvis du har reservert deg mot å få digital post eller ikke har elektronisk ID, kan du sende oss et brev:

 • Skriv «Søk etter biologisk opphav» som tittel på brevet
 • Skriv ditt navn, fødselsnummer og bostedsadresse
 • Skriv hvilket land du er adoptert fra og hva du ønsker bistand til
 • Underskriv brevet
 • Legg ved kopi av pass eller ID kort med bilde, og kopi av adopsjonsdokumentene dine

Brevet sender du til Bufetat, region øst.

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

For at vi skal kunne kontakte opprinnelseslandets myndigheter på dine vegne, vil vi trenge en fullmakt på engelsk. Noen land har også egne skjemaer som må fylles ut. Dette sender vi til deg.

Hvis Bufetat henvender seg til opprinnelseslandet på dine vegne, vil vi oversette nødvendige dokumenter og dekke kostnadene for dette. Vi vil også dekke utgifter til telefontolk til første telefonsamtale mellom deg og biologisk familie.

Hvis du tar kontakt med opprinnelseslandet på egen hånd, må du selv betale for oversettelser.

Vi kan ikke dekke:

 • tidligere kostnader knyttet til oversettelse av dokumenter eller lignende
 • DNA-tester
 • gjenforeningsreise
 • kostnader til bistand fra andre personer eller lignende

Saksbehandlingstiden kan avhenge av flere faktorer. Dette kan for eksempel være avhengig av om vi har, eller har hatt, et samarbeid med opprinnelseslandet, om opprinnelseslandet har en sentralmyndighet for adopsjon osv.

Saksbehandlingen i det enkelte opprinnelsesland kan ta svært land tid. Hvis Bufetat foretar henvendelsen, vil vi purre opp svar etter ca. 3 måneder.

Hvis du ønsker ytterligere veiledning, kan du ringe oss:

 • Telefon: 466 16 603
 • Åpningstider: kl. 10–14 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Tjenesten er stengt i juli

Om du ønsker, kan du henvende deg til oss via eDialog, så kontakter vi deg i august.

Gå til eDialog

Krav til dokumentasjon

Mange land krever at dokumenter skal være notarialbekreftet, påført apostille og legalisert.

Les mer om:

Informasjon om oppinnelseslandene

I enkelte land kan det være lover eller samfunnsforhold som begrenser muligheten for å finne ut mer om din bakgrunn. Arkiveringsrutiner, lovbestemmelser om at biologiske foreldre har rett til anonymitet og andre forhold hos for eksempel barnevern eller rettsvesen, kan i praksis gjøre innsynsretten vanskelig eller umulig, mens det i andre saker kan være enklere å finne informasjon.

Her finner du kort informasjon om søk etter opphav i de enkelte opprinnelsesland. Vi vil legge ut mer informasjon etter hvert som vi gjør oss erfaringer i kontakten med de ulike landene.

Vi jobber med å verifisere kontaktinformasjon til rett myndighet i Bangladesh. Ønsker du bistand til å søke etter opphav i landet? Ta kontakt med Bufetat, region øst via eDialog.

Adopsjonsforum har formidlet adopsjoner fra Bolivia, men har svært begrenset kunnskap om opprinnelsessøk i landet. En tidligere kontaktperson for Adopsjonsforum kan kontaktes i forbindelse med søk etter opprinnelse. Denne tjenesten må man betale for. Ta i så fall kontakt med Adopsjonsforum.

Etter brasiliansk lov har du rett til innsyn i din egen adopsjon fra fylte 18 år.

Du kan sende en forespørsel til ACAF (brasiliansk sentralmyndigheter) og be om innsyn i dine adopsjonspapirer. Dette gjør du ved å fylle ut et skjema på engelsk eller portugisisk, og sender det pr. epost sammen med rett kopi av gyldig ID. Du kan kontakte Bufetat, region øst for å få skjemaet.

ACAF bistår også adopterte i søk etter biologisk familie.

Kontaktinformasjon:

Dagens lovgivning gjør det indirekte forbudt å søke etter biologisk opphav. En bulgarsk domstol kan gjøre unntak og oppheve taushetsplikten i spesielle tilfeller, hvis årsaken er basert på tungtveiende medisinske grunner.

InorAdopt sine samarbeidspartnere erfarer at det kan være lurt å benytte seg av private aktører i et søk, fremfor domstolen. Før du eventuelt engasjerer en frivillig organisasjon, kan det være greit å undersøke om, og hvordan, andre har blitt hjulpet tidligere i forbindelse med sitt søk etter opphav. I en avtale bør det tydelig fremgå hva søkeoppdraget innebærer, kostnadene for disse, og at utbetalingene kan håndteres på en sikker måte. De som eventuelt skal bistå deg med å søke etter opprinnelse, bør i det minste kjenne til de internasjonale prinsippene og etikken knyttet til konvensjonene på adopsjonsområdene.

Adopsjonsforum har samarbeidet med den statlige myndigheten SENAME (Servico Nacional de Menores) siden de første adopsjonene i 1986. SENAME har hatt et godt program for å søke etter opprinnelse.

Kontaktinformasjon til SENAME finner du på deres nettsider.

Du kan også sende en henvendelse til SENAME om søk etter opprinnelse. Dette gjør du ved å fylle ut SENAMEs skjema for søk etter opprinnelse. Hvis du trenger veiledning eller oversatt tekst av skjemaet, kan du kontakte Bufetat region øst.

Ved adopsjoner fra Colombia fikk adoptivforeldrene informasjon om barnet på adopsjonstidspunktet. Mengden informasjon som var tilgjengelig varierte likevel mye fra sted til sted.

Mange som adopterte for 20–30 år siden, fikk kun barnets fødselsdato og litt opplysninger om årsak til og bakgrunn for adopsjon. Alle opplysninger som var tilgjengelige på adopsjonstidspunktet, ble likevel uten unntak gitt adoptivforeldrene.

Hvis det er mulig for deg, anbefaler vi derfor at du starter med å snakke med adoptivforeldrene dine for å få informasjon om din adopsjon. Det skal som regel finnes et dokument fra domstolen i Colombia som viser hvor adopsjonen fant sted. Noen har i tillegg en sosialhistorie og det gamle colombianske passet. En del foreldre skrev også dagbok under reisen, som du kanskje kan få se på og finne nyttig informasjon i.

Adopterte fra Colombia har etter colombiansk lov rett til innsyn i sin egen adopsjon ved myndighetsalder 18 år.

Noen saker kan være enkle å finne ut av, mens det er vanskelig eller umulig i andre. Dette grunnet arkiveringsrutiner og andre forhold både hos barnevern og rettsvesen i Colombia.

Colombiansk adopsjonsmyndigheter heter Instituto Colombiano De Bienstar Familiar (ICBF). Du kan kontakte dem ved å fylle ut et forespørselsskjema på spansk – ta kontakt med Bufetat, region øst, for å få skjemaet. Skjemaet er tilgjengelig på spansk og norsk. ICBF tar ikke betaling for dette.

Kontaktinformasjon:

Hvis ditt søk etter opprinnelse ikke fører frem ved hjelp av ICBF, har Adopsjonsforum en kontaktperson som snakker norsk og kan bistå med flere søk. Denne tjenesten må man betale for. Ta i så fall kontakt med Adopsjonsforum.

For å få hjelp til å søke etter opprinnelse, må du kontakte sentralmyndigheten for adopsjon i Costa Rica, Consejo Nacional de Adopciones del Patronato Nacional de la Infancia.

Kontaktinformasjon:

Ved direkte søk etter opprinnelse, skal du kontakte sentralmyndigheten i Ecuador. Du må sende med kopi av informasjon du har om egen adopsjon.

Kontaktinformasjon:

Autoridad Central de Adopciones Internacionales
Director/a de Adopciones
Subsecretaría de Protección Especial
Ministerio de Inclusión Económica y Social
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (Quitumbe)
Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 6

Telefon: 593 – 2 398 – 3100 Ext. 2543

E-post: adopcionesecuador@inclusion.gob.ec

Søk etter opprinnelse skal gå gjennom sentralmyndigheten på Filippinene: National Authority for Child Care (NACC), tidligere ICAB.

Du må fylle ut et særskilt søknadsskjema som du kan få fra Bufetat region øst. I tillegg må du legge ved et personlig brev på engelsk, kopi av ID, kopi av den adoptertes sosialrapport og vurdering etter en veiledningssamtale på engelsk.

NACC krever at du har veiledningssamtale med f.eks. psykolog eller annen fagperson (som Bufetat, region øst) i prosessen med å søke etter biologisk familie. Dette fordi sosialrapporten kan inneholde mange opplysninger om bakgrunn, familie og helseforhold. Etter samtalen skal fagpersonen du har snakket med, skrive en vurdering av deg og om forberedelsene du har gjort i forbindelse med søket. Vurderingen må skrives på engelsk, eller oversettes til engelsk.

NACC tilbyr også obligatorisk profesjonell hjelp eller rådgiving til biologisk familie hvis de blir identifisert på Filippinene.

Adopterte som ennå ikke er myndige, kan etter filippinsk lov søke om opprinnelse, men da må adoptivforeldre samtykke til dette.

Kontaktinformasjon til NACC finner du på deres nettsider.

Adopsjonsforum formidlet adopsjoner fra Guatemala i perioden 1970–2005. Hvis du ønsker å søke etter opprinnelse på egen hånd, skal du ta kontakt med sentralmyndigheten i Guatemala som heter Consejo Nacional de Adopciones.

Du må legge ved:

Kontaktinformasjon:

Ifølge retningslinjer utstedt av sentralmyndigheten i India (Central Adoption Resource Authority – CARA), kan alle adopterte over 18 år selv søke om informasjon om sin bakgrunn.

Hvis du er adoptert gjennom Verdens barn, kan du få bistand av dem til å søke opprinnelse. Se fremgangsmåte

Henvendelser kan skje enten direkte til barnehjemmet, CARA eller gjennom adopsjonsforeningen som gjennomførte adopsjonen i Norge. Det er kun den adopterte selv eller adopsjonsforeningen som kan henvende seg vedrørende søk etter opprinnelse. Bufetat, region øst kan også bistå deg, ved å sende en henvendelse på dine vegne.

Av erfaring vet vi at CARA sjelden svarer på slike henvendelser så det enkleste er å skrive til barnehjemmet. Navn og adresse til barnehjem finnes i adopsjonsdokumentene. De fleste barnehjem har en e-postadresse som kan finnes på nettet.

Hvis du skriver direkte til barnehjemmet, skriv et personlig brev hvor du presenterer deg selv. Brevet skal inneholde ditt indiske navn, din fødselsdato og når du ble adoptert til Norge. Vedlegg dokumenter fra domstolen, hvis du har disse.

Vær også oppmerksom på følgende: Hvis de biologiske foreldrene ba om anonymitet da de overga barnet for adopsjon, eller ikke ønsker at dere identitet skal bli kjent når de blir identifisert, trumfer dette den adoptertes ønske om informasjon. Dette er nedfelt i de indiske myndigheter retningslinjer.

Kontaktinformasjon til CARA:

Etter det vi er kjent med, har adopsjonsmyndigheten i Indonesia følgende kontaktinformasjon:

The Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia

Directorate of Child Social Service Development

Jalan Salemba Raya No. 28

Jakarta Pusat

Indonesia

Telefon: 62-21-310-0375

For å få hjelp til å søke etter opprinnelse kan du også kontakte Den indonesiske ambassaden i Norge. Ambassaden kan muligens gi deg noen råd på veien eller hjelpe deg å ta kontakt med myndighetene i Indonesia.

Kontakt Den indonesiske ambassaden i Norge:

E-post: oslo.kbri@kemlu.go.id

Hjemmeside: Embassy of Indonesia in Oslo, Norway

Iran har ikke ratifisert Haagkonvensjonen, og har ikke en sentral myndighet i konvensjonens forstand. Det er et statlig organ, Statens velferdsorganisasjon i Iran, som oppbevarer dokumentasjon om adopsjoner. Det er usikkert i hvilken grad du selv kan be om å få tilgang til opplysninger i din sak.

En mulighet kan være å leie inn en lokal agent i Iran for å få bistand. Dette krever en godkjent fullmakt på persisk. Fullmakten må være bekreftet av Notarius Publicus, og legalisert av Utenriksdepartementet. Fullmakten må også stemples av den Iranske ambassaden i Oslo, du må selv kontakte ambassaden for mer informasjon om dette.

I Kina er det forbudt å overgi barnet sitt til adopsjon. De aller fleste adoptivbarn som har kommet til Norge er funnet på offentlige steder, eller utenfor et barnehjem, og det er derfor ikke mulig å søke etter biologisk familie i Kina. Majoriteten av de adopterte har kun informasjon fra den dagen de ankom barnehjemmet. Alle adopterte barn er formidlet gjennom den kinesiske sentralmyndigheten China Center for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA).

Mange adopterte har imidlertid vært i fosterhjem. Kinesiske myndigheter tillater at du søker etter fosterforeldrene gjennom myndighetene i den provinsen de kommer fra, og i samarbeid med barnehjemmet. Dette kan gjøres gjennom organisasjonen Bridge of Love (BLAS) som har lisens fra myndighetene til å avtale besøk på barnehjem og finne tilbake til fosterfamilier. Du kan kontakte dem på e-post blas_rst@163.com.

Følgende dokumenter må oversendes til Kina for å avtale besøk eller finne eventuell fosterfamilie:

 • Certificate of Abandonment, kinesisk og oversatt til engelsk
 • Notarius bekreftelse, legalisert, kinesisk
 • Kinesisk dokument hvor det er bilde av foreldre med barnet
 • Red Book/Barnets pass
 • Kopi av pass for den adopterte
 • Kopi av registrering i Bufdir eller lignende som viser den adoptertes norske navn

Alle tre adopsjonsorganisasjonene har samarbeidet med Kina.

For å søke etter din opprinnelse på Madagaskar, må du ha fylt 21 år. Per i dag er det få adopterte fra Madagaskar som har nådd myndighetsalder, og dermed finnes det lite erfaringer med søk etter opprinnelse. Etter fylte 21 år kan du sende en henvendelse til sentralmyndighetene på Madagaskar (Autorité Centrale de l'Adoption Malagasy – ACAM) for å søke etter opprinnelse.

Du må legge ved:

 • adopsjonsdokumentene dine fra Norge
 • fødselsattest og eventuell historikk (spesielt viktig for å gjennomføre søket)

Sentralmyndighetenes arbeid med søk etter opprinnelse er per i dag lite etablert. Det krever mye samarbeid med domstol, politi, rådhus, barnehjem osv. Sentralmyndigheten har begrensende ressurser, og det er usikkert hvor mye de kan bistå i et søk etter opprinnelse. De opplyser at du selv må bekoste søket.

Det kan være nødvendig å ha en person på Madagaskar som kan bistå med å oppsøke barnehjem, politi, domstol osv., med mindre du selv har anledning til å gjøre dette, eller sentralmyndighetene kan bistå. Du bør sette av god tid til et søk etter opprinnelse hvis du selv reiser til Madagaskar.

Adopsjonsforum har et adopsjonssamarbeid med Madagaskar og en kontaktperson. Kontaktpersonen kan om ønskelig bistå i et søk etter opprinnelse. Ta kontakt med Adopsjonsforum for mer informasjon.

Sentralmyndigheten er opptatt av at adopterte forbereder seg psykisk før et søk etter opprinnelse. De få erfaringene som finnes så langt, har vært tøffe. Madagaskar er et ekstremt fattig land, og det kan være informasjon som kan være vanskelig å få. Biologisk mor kan vise seg å være død eller umulig å finne, også den utvidede familien. Det kan være at den biologiske moren eller familien avviser kontaktønsket til den adopterte. Det kan også være at biologisk familie vil de be om penger hvis de blir funnet. Du bør være forberedt på at søk etter opprinnelse, der biologisk mor er ukjent, er svært vanskelig.

Hvis du ble adoptert fra Madagaskar til Norge på slutten av 1980-tallet, må du henvende deg til domstolen som førte adopsjonssaken. Dette fordi sentralmyndigheten ACAM først ble opprettet i 2007.

Kontaktinformasjon:

Autorité Centrale de l'Adoption Malagasy (ACAM)
Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
Immeuble Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
2, Rue Razanakombana Ambohijatovo
101 Antananarivo, Madagascar

Telefon: +261 34 81 713 22

Epost: coordoacam@gmail.com

Den sentrale myndigheten i Mexico, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), har ingen støtte for adopterte som søker etter sin opprinnelse. De henviser til at den adopterte bør kunne henvende seg til den domstolen som har fattet vedtaket om adopsjonen, for å finne ut om det finnes opplysninger om de biologiske foreldrene i dokumenter som er besvart.

I henvendelsen må du oppgi navn før og etter adopsjonen (hvis kjent), året du ble adoptert og navn på adoptivforeldre. Du må også legge ved kopi av adopsjonsdokumentene og/eller annen informasjon du selv har.

Kontaktinfo til SNDIF finner du på deres nettside

Ved direkte søk etter opprinnelse, skal du kontakte sentralmyndigheten i Paraguay, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

Du må legge ved kopi av adopsjonsdokumentene dine og eventuell annen informasjon du selv har.

Kontaktinformasjon til sentralmyndigheten (se "Dirección General del Centro de Adopciones")

I Peru har adopterte rett til å kjenne sin opprinnelse, spesielt informasjon om sine biologiske foreldre og helsehistorie. Det eneste unntaket er hvis denne informasjonen ikke er til ditt beste.

Du kan be sentralmyndigheten for adopsjon, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerablese (MIMP), om informasjon om din identitet.

Kontaktinformasjon til MIMP finner du på deres nettside

Ansvaret for å ta vare på dokumenter knyttet til adopsjonsprosessen og barnets bakgrunn ligger hos den domstolen som har fattet avgjørelsen om adopsjonen.

Den sentrale myndigheten i Polen, departementet for familie- arbeids- og sosialpolitikk, kan hjelpe deg med å finne ut hvilken domstol som har fattet avgjørelsen om adopsjon. Utover det har de ingen støtte når det gjelder søk etter opprinnelse.

Kontaktinfo til sentralmyndigheten finner du på deres nettside.

Sør-Afrika anerkjenner retten til å få tilgang på opplysninger om opprinnelse. Er du over 18 år, kan du søke om informasjon om din biologiske familie. Det er kun adopterte selv som kan ta initiativ til en slik forespørsel.

Bufetat region øst kan likevel bistå med en henvendelse på dine vegne. Det er Abba Adoptions i Sør- Afrika vi skal sende en slik henvendelse til.

Hvis du er adoptert gjennom Verdens barn, kan du få bistand av dem til å søke opprinnelse. Se fremgangsmåte.

Myndighetene i Sør-Korea, National Center for the Rights of the Child (NCRC), ønsker at søk etter opprinnelse skal gå gjennom Verdens barn hvis du er adoptert gjennom dem. Se fremgangsmåte.

Du kan også be Bufetat region øst om bistand til søk om opprinnelse. Sørkoreanske myndigheter krever at du fyller ut to skjemaer: "Petition for adoption information" disclosure og "Request form". Ta kontakt med Bufetat region øst for å få tilsendt skjemaene. Når Bufetat mottar dokumentene, sender vi en henvendelse til Holt Children`s Services sin etteradopsjonsavdeling (PAS).

DNA-testing: Hvis biologiske foreldre er oppgitt som ukjente både ifølge adopsjonsdokumentene i Norge og Sør-Korea, kan du kvalifisere til DNA-testing. Du må i forkant ha fått innsyn i adopsjonsdokumentene dine både i Norge og Sør-Korea, for å dokumentere at biologiske foreldre er oppgitt som ukjente. DNA test kan du ta ved Sør-Koreas ambassade. Dette vil da registreres i DNA-databasen til sørkoreansk politi. Databasen ble utviklet for adopterte fra Sør-Korea som ikke har informasjon om sin biologiske bakgrunn. Ta kontakt Bufetat region øst for mer informasjon om dette.

Kontaktinfo til sentralmyndigheten finner du på deres nettside.

For å starte et søk etter opprinnelse, må du fylle ut et søknadsskjema og sende forespørselen til Child and Juvenile Adoption Information Center. Deres oppgave er blant annet å oppbevare filene om identitet og helseinformasjon om adopsjonspartene, adoptanter og barna som er adoptert.

Mer informasjon om prosessen finner du på senterets nettside.

Stiftelsen Child Welfare League Foundation drifter senteret.

Både sentralmyndighetene i Thailand (Department of Children and Youth) og Verdens Barn sin samarbeidspartner Holt Sahathai Foundation (HSF) har ansatte som jobber med søk etter opprinnelse.

Verdens barn har erfart at deres samarbeidspartnere ikke ønsker at adopterte tar direkte kontakt, men at kommunikasjonen går via dem. Hvis du er adoptert gjennom Verdens barn kan du få bistand av dem til å søke opprinnelse. Se fremgangsmåte.

Bufetat region øst kan også bistå med en henvendelse på dine vegne.

Kontaktinformasjon til sentralmyndingheten finner du på deres nettside.

For å starte et søk etter sin opprinnelse i Ungarn, må du sende en e-post til den ungarske ambassaden i Norge. E-postadressen er mission.osl@mfa.gov.hu, og du kan skrive på norsk. Du må skrive hvem du er, og konkret hva du ønsker bistand med.

Ambassaden vil sende deg et skjema på engelsk. I dette skjemaet fyller du inn all informasjon du har om adopsjonen din. I adopsjonsdokumentene dine vil du kanskje kunne finne saksnummer på adopsjonen, hvilket fylke som behandlet saken og navn på saksbehandler. Hvis du har annen relevant informasjon, er det fint om du opplyser om det. Ungarske myndigheter ønsker også at du konkret beskriver hva slags informasjon du søker. Ambassaden oversetter skjemaet til ungarsk.

Hvis du bor i nærheten av Oslo, må du deretter bestille time hos ambassaden og møte opp personlig for å legitimere deg. Hvis det ikke er mulig for deg å møte personlig vil ambassaden sende deg den ungarske versjonen av skjemaet etter at det er oversatt. Du må deretter signere begge de to originale skjemaene på engelsk og ungarsk, samt ta en kopi av alle adopsjonspapirene dine og et gyldig pass. Kopiene må bekreftes av Notarius Publicus, slik at domstolen kan vite at det faktisk er deg som søker disse personlige opplysningene. Dokumentene må også påføres Apostille.

Ambassaden vil så sende alt til Ungarns Ministry of Human Resources. De vil, med hjelp fra det ungarske barnevernet, gjøre et søk etter biologisk familie, og deretter kontakte dem. Hvis biologisk familie ønsker kontakt, vil dette bli videreformidlet til deg. Du vil også bli informert hvis de ikke ønsker kontakt.

Det kan ta noe tid før man får svar fra Ungarn.

Hvis du skal søke etter opprinnelse direkte, må du ta kontakt med sentralmyndigheten i Uruguay, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Du må legge ved kopi av adopsjonsdokumentene dine og all informasjon du har om adopsjonen din.

Kontaktinformasjon:

For å søke etter opprinnelse, kan du ta kontakt med sentralmyndigheten som er Ministry of Justice, The Department of Adoption (DOA). Det er DOA som håndterer eventuelle søknader om opprinnelse. Det finnes ikke noe folkeregister i Vietnam, så det at viktig at man har så mye informasjon som mulig tilgjengelig.

Søknaden må inneholde følgende informasjon/ kopi av dokumenter (hvis kjent):

 • Kopi av id med et «rett kopi» stempel fra offisiell tjenestemann
 • Ditt vietnamesiske navn, hvis det er kjent
 • Navn på barnehjem
 • Fødselsattest med eventuelt navn på biologiske foreldre
 • Landsby, distrikt eller provins der du er født
 • Året du ble adoptert, og når du reiste fra Vietnam
 • Alder når du forlot Vietnam
 • Baby- eller barnebilder hvis det er tilgjengelig
 • Spesielle kjennetegn

Kontaktinformasjon til DOA finner du på deres nettside.

Ifølge DOA kan søk etter biologisk familie være vanskelig og vil ta tid. Kun ved få tilfeller har man lykkes i å finne biologisk familie. Grunnen til dette er at det ofte er svært lite informasjon i adopsjonspapirene og/eller biologisk familie har flyttet til ukjent adresse. DOA ønsker likevel å understreke at de vil gjøre sitt ytterste for å fullføre et søk etter opprinnelse.

Hvis søk etter opprinnelse ikke fører frem ved hjelp av DOA, har Adopsjonsforum en tidligere kontaktperson som kan hjelpe til med videre søk etter biologisk opphav. Kontaktpersonen vil trenge en fullmakt før å kunne gjøre dette på dine vegne. Tjenesten har en kostnad, etter avtale med kontaktpersonen. Ta kontakt med Adopsjonsforum.

Finner ikke du opprinnelseslandet i oversikten?

Det betyr at vi ikke har erfaring om hvordan vi kan gå frem for å søke etter opprinnelse i andre land. Vi oppdaterer listen fortløpende.

Du kan uansett kontakte Bufetat, region øst for å be om bistand i ditt søk.

Kontakt oss

Tjenesten er stengt i juli

Om du ønsker, kan du henvende deg til oss via eDialog, så kontakter vi deg i august.

Gå til eDialog

Kompetansetjeneste for adopsjon i Bufetat, region øst:

 • Telefon: 466 16 603
 • Åpningstider: kl. 10–14 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Telefonen betjenes av erfarne rådgivere i Bufetat region øst. Vi har taushetsplikt.