Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hvis biologisk familie ønsker å komme i kontakt med noen som er adoptert

Til deg som er adoptert - slik blir du varslet om kontaktønsker

Har du fylt 18 år, varsler vi deg om kontaktønsker som Bufdir har mottatt fra og med høsten 2020. Tidligere henvendelser kan du få hvis du ber om innsyn i saken din.

Vi legger til grunn at alle som er adoptert fra utlandet vet at de er adoptert.

Ble du adoptert før 1. juli 2018, blir du varslet om kontaktønsker hvis du tidligere har bedt om innsyn i adopsjonssaken din. I disse tilfellene kan vi legge til grunn at du har kunnskap om egen adopsjon.

Ble du adoptert etter 1. juli 2018, blir du varslet når du har fylt 18 år, uansett om du har bedt om innsyn tidligere eller ikke.

Du blir varslet om henvendelser som har kommet høsten 2020 eller senere. Tidligere henvendelser kan du få hvis du ber om innsyn i saken din.

Henvendelsen blir lagt på adopsjonssaken din, og du vil bli varslet ved fylte 18 år. Dine adoptivforeldre vil ikke få varsel om brev som kommer til deg, verken før eller etter at du har fylt 18 år.

Ingen brev eller kontaktønsker til adopterte er like. Det fremgår ikke alltid hvem henvendelsen kommer fra, og vi i Bufdir har ikke mulighet til å kontrollere hvem avsender er. Brev kommer ofte også i lukket konvolutt til den adopterte, og vi har ikke adgang til å åpne slike brev. Vi vet derfor ikke alltid om brevet inneholder et ønske om kontakt eller annet.

Derfor er det stor variasjon i hvilken informasjon varslet vil inneholde. Som hovedregel informerer vi deg om avsenders navn eller hvem vedkommende opplyser å være, og om det er en lukket konvolutt eller ikke. Hvis innholdet i brevet er kjent, vurderer vi konkret om vi skal gi informasjon om det.

Etter at du har mottatt varselet, er det er opp til deg å bestemme om du ønsker å motta henvendelsen, og hvordan. Det er også opp til deg om du ønsker å ta kontakt med avsenderen.

Hvis henvendelsen kommer fra en utenlandsk myndighet eller en samarbeidspart i utlandet som er kjent med at adopsjonen har skjedd, vil vi bekrefte at brevet er mottatt. Vi vil samtidig opplyse om at det er den adopterte selv som bestemmer om han eller hun ønsker å besvare den.

Hvis henvendelsen kommer fra en annen avsender og dennes adresse er kjent, vil vi kun bekrefte at brevet er mottatt. Avsender vil få generell informasjon om våre rutiner i slike saker, uten at vi bekrefter eller avkrefter om en adopsjon har funnet sted.

Hvis adopsjonsorganisasjonene får henvendelser fra opprinnelige foreldre eller annen slekt i utlandet, oversendes disse til Bufdir hvor de blir lagt på din sak.

Hvis du ikke ønsker å få varsel om brev eller kontaktønsker, kan du gi beskjed til Bufdir slik at vi kan registrere dette på din adopsjonssak. Slik kontakter du oss.

Til deg som ønsker å komme i kontakt med en bortadoptert slektning

For å kunne legge et kontaktønske på en adopsjonssak, trenger vi et brev fra deg med disse opplysningene:

  • Ditt navn, fødselsdato og bostedsadresse
  • Din underskrift
  • Informasjon om den du ønsker å komme i kontakt med: Navn på biologiske foreldre, og – hvis du har kunnskap om det – gjerne de biologiske foreldrenes fødselsdatoer, og fødselsdato på den adopterte.

Du må legge ved bekreftet kopi av din legitimasjon med bilde, for eksempel pass, førerkort eller bankkort. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenestemann eller advokat. Med offentlig tjenesteperson menes en ansatt på politistasjonen, kommunens sørvissenter, hos statsforvalteren eller NAV-kontoret eller fastlegen din. Kopier bekreftet av post, bank og kopieringskontorer er ikke tilstrekkelig.

Dette sendes skriftlig per brev til Bufdir, postboks 2233, 3103 Tønsberg.

Selve kontaktønsket kan være et åpent, vedlagt brev eller i en separat lukket konvolutt med navnet til din slektning utenpå (og med instruks på konvolutten om at Bufetats postmottak ikke skal åpne konvolutten). Dette er opp til deg.

Ditt kontaktønske legges på adopsjonssaken til slektningen din.

Det er ulike rutiner for å varsle den adopterte om at du ønsker å komme i kontakt. Dette er avhengig av hans eller hennes alder, og hvorvidt han eller hun ble adoptert fra utlandet eller i Norge. Du kan lese mer om dette under "Til deg som er adoptert" på denne siden.

På grunn av taushetsplikten har vi ikke anledning til å bekrefte eller avkrefte om en adopsjon har funnet sted. Vi kan heller ikke gi deg en tilbakemelding om kontaktønsket ditt har blitt videreformidlet eller ei.