Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Stadig flere fosterbarn får bo hos besteforeldre, onkler og tanter, eldre søsken eller andre som barnet kjenner. Eksempler på dette kan være assistent i barnehage, fotballtrener, en nabo, speiderleder, tidligere besøkshjem eller støttekontakt.

At barnet får bli i familien eller nettverket sitt kan være betryggende for alle parter, og overgangen til et fosterhjem kan bli lettere når barnet allerede kjenner fosterforeldrene.

Har du rom for noen du kjenner fra før?

Kjenner du barn i din slekt eller nettverk som trenger et fosterhjem? Ta kontakt med barneverntjenesten i kommunen for å høre om mulighetene for å bli fosterhjem eller ha en uforpliktende samtale om hva det innebærer.

Du kan også ta kontakt med nærmeste fosterhjemstjeneste for mer informasjon.

Finn din lokale fosterhjemstjeneste

Ønsker du å få tilsendt informasjon om det å være fosterhjem? Har du spørsmål? Vil du melde deg på informasjonsmøte? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene

Slik blir du fosterhjem for et barn i din slekt eller nettverk

1. Kontakt

Ta kontakt med barnets foreldre, slik at de kan ta det opp med barneverntjenesten. Er ikke dette mulig, kan du selv ta kontakt med barneverntjenesten og høre om mulighetene for å bli fosterhjem eller ha en uforpliktende samtale om hva det innebærer.

Når et barn må flytte i fosterhjem, skal barneverntjenesten i kommunen alltid vurdere om noen i barnets slekt eller nettverk kan velges som fosterhjem. Dette diskuteres ofte i familieråd. 

2. Hjemmebesøk

Dersom barneverntjenesten vurderer dette som en aktuell løsning, kommer de på hjemmebesøk for å ha en samtale med deg/dere.

3. Godkjenning

Et slekts- eller nettverksfosterhjem er et hjem på lik linje med andre fosterhjem, og godkjennes ut fra samme regelverk og generelle krav. Slekts- og nettverksfosterhjem har rett på godtgjøring for arbeid og utgifter, til oppfølging, veiledning og støtte tilpasset situasjonen for det enkelte fosterbarn og fosterhjem.

4. Innflytting

Etter en tilvenningsperiode, som vil variere fra barn til barn, flytter barnet inn.

5. Opplæring

Fosterhjemstjenesten i Bufetat tilbyr dere opplæringsprogrammet PRIDE grunnkurs for fosterhjem i slekt og nettverk enten før eller etter barnet har flyttet inn.

6. Oppfølging

Fosterforeldre rekruttert i barnets slekt og nettverk følges opp av den kommunale barneverntjenesten på linje med andre fosterhjem, og mottar generell gruppeveiledning fra fosterhjemstjenesten i Bufetat.

Bjørn flyttet i fosterhjem hos onkelen sin

- En god oppvekst hos noen han kjente fra før.

 Exause fikk fosterhjem hos treneren sin

 - En god oppvekst hos noen han kjente fra før.

Tone og Åge - Besteforeldre og fosterforeldre i ett

"Det handler om både kjærligheten til barnebarna og barna. Det er det som er drivkraften"
- Åge