Tid:
04 desember 2021 10:00 - 05 desember 2021 13:00
Sted:
Alta
Adresse:
Thon Hotel Alta
Kursdager:
  • Lørdag 4. desember kl. 10.00-18.00
  • Søndag 5. desember kl. 09.00-13.00

Videreopplæringskurset gir innsikt i hvordan fosterforeldre kan bli en trygg base for fosterbarnet og hvordan de kan gi omsorg som støtter barnets utvikling.

Om kurset

Kurset er forankret i tilknytningsteori og bygger på en veiledningsmodell som er utviklet spesielt for fosterforeldre, i Norge kalles den for Trygg Base-modellen

Kurset er sentralt for alle fosterforeldre, og tar opp temaer som:

  • Fosterbarns behov for særlig omsorg
  • Reflekterende omsorg / Trygg Base
  • Hvordan hjelpe barnet til å føle tillit og tilhørighet
  • Hvordan hjelpe barnet til å håndtere følelser og adferd
  • Hvordan hjelpe barnet til positiv selvfølelse og å kjenne seg kompetent

Praktisk informasjon

Dette er et kurs som går over to dager - lørdag og søndag. Kurset er gratis og inkluderer lunsj begge dager, samt middag lørdag. Bufetat dekker overnatting fra lørdag til søndag for dem som har lenger reisevei enn 1 time. Ved mer enn to timers reisevei dekkes overnatting fra fredag til søndag. Dere kan søke barnverntjenesten om å få dekket overnatting dersom dere ikke oppfyller kriteriet om reisevei.

Påmeldingsfrist

15. november 2021

Kursledere

Gunn Hauboff og Veronica Jonassen, rådgivere i fosterhjemtjenesten.

Har du spørsmål om kurset?

Ta kontakt med kurslederne på fosterhjemtjenesten.region.nord@bufetat.no.

Påmelding videreopplæringskurs Trygg base

Obligatoriske felter er merket med *.