Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ole Martin hjelper klienter ved Indre Finnmark familievernkontor

Ole Martin liker seg godt ved Indre Finnmark familievernkontor. Der jobber han for at familier, enkeltpersoner og par skal finne løsninger gjennom tilrettelagte samtaler. Han opplever at erfaring fra samspill med andre mennesker hjelper han godt i arbeidsoppgavene. Det blir en slags inngangsbillett inn i samtalen, forteller han.

ole martin

Informasjon

Navn: Ole Martin

Stilling: Vernepleier. Begynner på familieterapeututdanning i 2022

Spesifikke arbeidsoppgaver:

  • Mekling
  • Individuelle samtaler
  • Parsamtaler/parterapi
  • Foreldreveiledning
  • Barnesamtaler
  • Råd og veiledning
  • Emosjonsfokusert terapi (EFT)

Hvor: Karasjok, Indre Finnmark familievernkontor

Hvordan vil du beskrive arbeidshverdagen?

Det er en hverdag jeg stortrives med, virkelig. Vi står ganske fritt til å legge opp hverdagen og har et fint arbeidsmiljø oss imellom. Samtidig er det et stort fokus på faglig utvikling, noe som betyr mye for meg. Vi får heller ikke inn de tunge psykiatriske sakene og dermed heller ikke så mye journalskriving og diagnosefokus, selvfølgelig skriver vi rapporter, men vi jobber i større grad mot å forstå hvordan mennesker fungerer seg imellom. Det synes jeg er flott og spennende.

Er det noen oppgaver du ønsker å trekke frem?

Jeg trives veldig godt med parterapi hvor jeg får mulighet til hjelpe par med å finne løsninger. Der bruker vi blant annet det vi kaller for emosjonsfokusert terapi. Det går utpå å kartlegge parets reaksjonsmønster. Vi ser på hva som trigger og hva som skjer i konflikter, det vil si vi analyserer hvorfor ble den person sint på det eller det. Vi forsøker å gjøre paret bevist på hva det er som skjer hos meg når jeg blir trigget og hvorfor reagerer de som de gjør. For å få til dette må de åpne opp om sine følelser. Dette er ikke alltid like enkelt, men vi opplever at EFT er en god metode for å få det til. Vi kan bruke grafer, tegninger og mange forskjellige illustrasjoner for å legge til rette for klientene. Håpet er at de da blir mer bevist på sine egne følelser og reaksjoner og dermed snakker om konflikter istedenfor å legge dem i en sekk for så å gå videre. Min oppfatning er at dette er en metode de trives med og det er også en av grunnene til at jeg trives så godt med den.

Hvilke ansvar har du?

Jeg har ansvar for å bidra i oppfølging av spisskompetansemiljøene. Der deltar jeg både på regionale og nasjonale treff. Familievernkontoret vårt er også tilknyttet RESAK (regionalt samisk kompetansesenter) som nå blir til NASAK (nasjonalt samisk kompetansesenter), omtrent tjue prosent av arbeidstiden min går med til det. Det er mye å gjøre, men spennende. Vi får ofte forespørsler fra andre familievernkontor eller institusjoner i forhold til samiske klienter og da bistår vi med vår kunnskap så godt vi kan.

Hva trengs for å lykkes i en slik stilling?

Det er viktig å ta til seg de kursene og den fagkunnskapen man får muligheten til å skaffe seg. Det er absolutt nyttig. Personlig synes jeg også det er kjempefint fordi det gjør meg i bedre stand til å yte gode tjenester til klienter. Familieterapiutdanning er også noe som virkelig trengs i denne stillinga.

Hvilke yrkeserfaringer?

I en jobb som denne er det viktig å ha jobbet med mennesker for du bør ha erfaring fra samspill med andre mennesker.

Hvilke livserfaringer?

Jeg synes det er nyttig å ha barn og familie selv for da kan jeg knytte egne erfaringer til arbeidsoppgavene. For meg har det vært nyttig å ha den livserfaringen man får med å ha en familie og barn slik at man vet hva klientene går gjennom. Da kan jeg benytte egne eksempler til samtaler med familiene og barna. Spesielt ser jeg det når jeg har samtaler med barn eller med foreldrene om barna. Siden jeg selv har barn så er det enklere å spørre ja, hva er det barna interesserer seg for? Jeg merker i grunn at samtalen kommer mer i gang i slike tilfeller. Selv har jeg en sønn som liker å spille spill og i samtaler med barn som har lignende interesser så ser jeg at vi automatisk har en connection. Det hele blir en slags inngangsbillett inn i samtalen. Det er veldig kjekt å ha kjennskap til det en skal snakke med klientene om.

Personlige egenskaper?

Du må være en åpen person, en som er fleksibel og en som kommuniserer greit med andre mennesker.

Hvordan endte du opp i denne jobben?

Jeg traff May Helen (leder ved Indre Finnmark familievernkontor) på et svømmestevne hvor vi begynte å snakke og etter hvert anbefalte hun meg å søke på en stilling ved familievernkontoret. Jeg var litt i tvil om jeg skulle forlatte en trygg jobb jeg hadde hatt en god stund, men etter at jeg fikk mer informasjon om hva jobben innebar så sendte jeg en søknad og det er jeg glad for.

Hvorfor takket du ja?

Det var den faglige biten, jeg fikk inntrykk av at det legges opp til faglig utvikling og at det virkelig oppmuntres til å delta på kurs og videreutdanning. Det var viktig for meg. Samtidig var det en god mulighet til å fokusere på noen fagområder jeg har sterk interesse for istedenfor å hoppe fra det ene til det andre.

Hvorfor har du ikke sluttet?

Det er fordi jeg trives utrolig godt, så jeg har i grunn ingen planer om å slutte. Samtid, det jeg ble forespeilet at jobbet inneholdt er også det den inneholder og det er jeg glad for. Vi har også mulighet for å reise til for eksempel Tromsø eller Oslo på kurs og samlinger og det er også positivt.

Hvordan får du brukt utdannelsen din?

Jeg synes vernepleierutdanningen har stort fokus på kommunikasjon og dette har vært positivt. Dette har hjulpet godt i arbeidet med barn og barnesamtaler. Tidligere har jeg også jobbet mye med miljøterapi og dette har jeg også tatt med meg inn i familieveiledningen.