Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Mirjam er familieterapeut i Lofoten og Vesterålen

Mirjam

Informasjon

Navn: Mirjam

Stillilng: familieterapeut i Lofoten og Vesterålen

Variert arbeidshverdag

Hos familievernet i Lofoten og Vesterålen møter du ulike problemstillinger gjennom arbeidsdagen. Du vil delta i samtaler med ulike problemstillinger, med par, foreldrepar, barn, ungdom og eller hele familier. Jeg liker godt å snakke om det som skjer relasjonelt, og å snakke med barn. Jeg liker jobben godt. Jeg liker variasjonen. Det å variere mellom bl.a. parsamtaler, mekling, barnesamtaler, å holde sinnemestringskurs eller kurs for familier med tenåringer. Det å ikke helt å vite hvem man møter, eller hvilke historier de vil fortelle fascinerer meg.

Klientene skal eie løsningen

Familielivet kan by på både utfordringer og gleder. Derfor kan det være nyttig å snakke om det som skjer i hverdagen. Hos familievernet får du muligheten til å si det du tenker høyt og få spørsmål som kan bidra til nye perspektiv og måter å handle på. Relasjoner er i stadig bevegelse, og et rom for gode prosesser bidrar til å styre disse bevegelsene.

Nettopp dette jobber familievernet for. Tjenestene som tilbys ved Lofoten og Vesterålen familievernkontor og alle de andre kontorene i landet er gratis og du trenger ikke henvisning. Alle som ønsker det, er velkomne og du tar selv kontakt for å gjøre en avtale. Det skal være et lavterskeltilbud som omfatter alle som ønsker hjelp eller bistand i forhold til de mellommenneskelige relasjoner. Gjennom et slikt tilbud får klientene muligheter til å drøfte løsninger som kan fungere for dem, og kan på den måten få eierskap til de løsningene de kommer fram til.

Klientene er forskjellige

I løpet av året kommer det mange forskjellige mennesker til familievernkontorene. Noen har utfordringer med relasjoner i familien, mens andre ønsker å forebygge problemer. Som terapeut får du høre mange historier mens du er på jobb. Det kan være en mekling eller et foreldresamarbeid hvor foreldrene har låst seg i uheldige mønstre. Eller det kan være foreldre som har et godt samarbeid, men ønsker bistand for å komme fram til en god avtale.I slike saker er barna også invitert til å si sin mening. Det er viktig for oss at barna skal bli hørt både i mekling og i kliniske foreldresamarbeidssaker.

Den som jobber ved et familievernkontor, bør derfor like å jobbe med mennesker. Men, det er ikke bare familier som kommer inn for en prat. Parsamtaler er også del av jobben. Her er kommunikasjon og dynamikk ofte temaer. Vi som terapeuter bør like å lytte til andre, som forteller om ulike deler av sitt liv.

Siden det kommer enkeltpersoner og familier som alle har sine unike historier og erfaringer, er det viktig at terapeuten er lydhør, utforskende og respektfull. Det blir viktig å ikke forstå for fort. Det som fungerer for en familie, vil ikke nødvendigvis fungere for den neste. Familievernet har ulike samtaleverktøy og metoder, og det må vurderes fra sak til sak hva som kan fungere for hver enkelt klient eller familie.Vi har selvfølgelig et lovverk, rammer og etiske retningslinjer vi må jobbe innenfor, men vi står likevel ganske fritt metodisk, og det tenker jeg er bra.

Et godt samarbeidsklima

De som jobber ved Lofoten og Vesterålen familievernkontor har ulik faglig bakgrunn, utdanning og yrkeserfaringer. Det kan være psykologer, kliniske sosionomer, sykepleiere og/eller barnevernspedagoger m.m. De fleste har videreutdanning i familieterapi slik som meg. Det er en styrke og nødvendig med de ulike fagbakgrunnene. Dermed kan familievernet oppnå sitt samfunnsoppdrag. Vi har et godt samarbeidsklima på jobb. Det at vi har ulike erfaringer og ulik kunnskap, gjør at drøftingene oss imellom blir interessante og kan drøfte fra litt ulike perspektiver. Jeg tror vi på den måten kan bistå klientene bedre.

Jeg setter pris på det faglige engasjementet til kollegene mine. De har alle et ønske om å gjøre en best mulig jobb for klientene, og nøler ikke med å bistå og utfordre hverandre!