Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Helge jobber med økonomi og virksomhetsstyring

Helge Ivar Vågen

Informasjon

Navn: Helge Ivar Vågen

Stilling: Seniorrådgiver i seksjon økonomi og virksomhetsstyring ved regionkontoret

Bakgrunn: Cand.mag. i økonomi og administrasjonsfag

Bakgrunn

Jeg har utdannelse innen økonomi og administrasjon fra tidligere Høgskolen i Oslo og Universitetet i Trondheim. Har tidligere hatt administrative stillinger innen kommunal eldreomsorg, kommuneadministrasjon og høgskoleadministrasjon.

Jeg har arbeidet ved regionkontoret siden 2006. Ved regionkontoret har vi på seksjon økonomi og virksomhetsstyring ansvar for et bredt spekter innen økonomi og virksomhetsstyring, og jeg har god nytte av å ha jobbet innen flere sektorer tidligere.

Viktig bidrag inn i arbeidet etaten har i samfunnet

Jeg opplever at Bufetat har en viktig samfunnsrolle for å gi barn og familier i en sårbar situasjon en god og trygg oppvekst. God virksomhetsstyring er sentralt for å yte gode tjenester, så selv om jeg ikke jobber direkte mot barn og familier, så bidrar vi med en viktig jobb som etaten har i samfunnet.

I tillegg har kontoret engasjerte og hyggelige medarbeidere.

Min arbeidshverdag

En arbeidsdag for meg er en kombinasjon av arbeid med egne arbeidsoppgaver, samarbeid med andre og noe møtevirksomhet. Det som motiverer meg mest er at det er muligheter for å arbeide med flere ulike oppgaver innenfor ansvarsområdet til regionkontoret.