Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Har du en lederstjerne i deg? Hos oss får du viktig støtte og utvikling

Som leder i Bufetat jobber du ikke alene. Du vil jobbe i et team sammen med andre ledere i egen enhet, regionalt og nasjonalt. Bufetat lederskole, regionale og nasjonale støttefunksjoner og regionalt psykologteam vil bidra til at du som leder får den nødvendige utviklingen og støtten du trenger.

Bufetat lederskole

Uavhengig av om du har lang ledererfaring fra tidligere eller om du er helt ny som leder, tilbyr Bufetat lederutvikling gjennom vår egen Bufetat lederskole der du får mulighet å møte andre ledere i regionen og i landet. Lederskolen ble etablert for å ivareta Bufdir, Bufetat og BSA sitt behov for samstemt utvikling og utøvelse av ledelse.

Lederskolen skal bidra til at du som leder har den kompetansen du trenger for å komme dit du ønsker. Med individuell kompetanseutvikling ved hjelp av både utdanning og opplæring får du nyttige verktøy med deg på reisen.

Administrative tjenester

Administrative tjenester er intern tjenesteleverandør for etaten sine samlede oppgaver innen regnskap, lønn, personaladministrasjon/HR, IKT og arkiv/dokumentasjon. Deres oppgave er å støtte ledere og medarbeidere i deres arbeidshverdag og sikre at etaten har gode administrative prosesser.

Regionale stabs- og støttefunksjoner

Alle regionen har en stab av dyktige medarbeidere på regionkontorene. De har oppgaver innen blant annet økonomi, styring, godkjenning, faglig støtte, juridiske spørsmål, HR, rekruttering og kommunikasjon. Regionkontorene ligger i Tønsberg, Lillestrøm, Bergen, Trondheim og Alta.