Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger

Fosterhjem for barn som kommer alene fra Ukraina

Mange tar kontakt med oss og ønsker å være fosterhjem for ukrainske barn som har flyktet fra krig. Vi setter stor pris på alle som vil hjelpe. Her finner du mer informasjon om fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger.

Dersom det kommer enslige mindreårige flyktninger fra Ukraina vil de først bli ivaretatt av våre kolleger i Bufetat, som er spesialister på å ta imot barn i krise, også de som kommer alene fra utlandet. Vårt fokus er å gi omsorg og trygghet, slik at barna får ro og stabilitet i den første akuttfasen.

Det er mye som skal utredes og kartlegges før vi vet hva som er riktig botilbud for barna som kommer til Norge. Det er likevel verdifullt at mange vil hjelpe og melde sin interesse.

Fosterhjem til enslige mindreårige flyktninger er et hjem på lik linje med andre fosterhjem, og godkjennes ut fra samme regelverk og generelle krav.

Dersom du ønsker å bli fosterhjem og vil melde din interesse for å bli fosterhjem ber vi deg ta kontakt med Bufetat. Se oversikt over fosterhjemstjenestene og hvordan du kan kontakte oss.

Enslige mindreårige flyktninger er barn og unge som har flyktet fra krig og uroligheter og som søker beskyttelse i Norge uten å ha følge av foreldre eller andre som har foreldreansvaret for dem. Noen er på flukt helt alene, noen sammen med søsken og noen er på flukt med andre voksne som ikke er foreldrene deres.

Man blir fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger på lik linje med andre vanlige kommunale fosterhjem. Man mottar godtgjøring og veiledning fra kommunen, godkjennes etter samme regelverk, og vurderes ut fra de samme krav.

Samtidig stilles det noen ekstra krav til å møte de behovene disse barna har. Blant annet må man være åpen for å sette seg inn i barnets kultur, religion og tradisjoner.

Man må kunne ivareta et barn som kan være i krise samtidig som man har begrenset informasjon om barnets fortid og familieforhold.

En annen viktig oppgave for fosterforeldre til enslige mindreårige flyktninger er å hjelpe barnet til å integrere seg i det norske samfunnet.

Fosterforeldre som tar imot enslige mindreårige flyktninger får også ofte tilbud om tilpasset opplæring og oppfølging. Det konkrete tilbudet varierer litt avhengig av hvilken kommune du bor i, men gruppeveiledning for andre som er fosterforeldre for enslige mindreårige flyktninger er et vanlig tiltak.

I tillegg tilbyr fosterhjemstjenesten i Bufetat videreopplæring for familier med minoritetsbarn. Denne kursmodulen tar spesielt for seg minoritetsspørsmål og kulturforståelse.

Til deg som allerede er anbefalt som fosterforeldre eller har vært fosterhjem tidligere

Dersom du/dere særlig er interessert i å være fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger er det fint at du melder fra om dette til den fosterhjemtjenesten som du har kontakt med. Det er verdifullt for oss å ha god oversikt over aktuelle fosterhjem for denne gruppen med barn.

Kontakt oss

Skriv inn postnummeret ditt for å finne din nærmeste fosterhjemstjeneste

Oversikt over fosterhjemstjenestene
To smilende damer med fosterhjem-t-skjorter

Ønsker du mer informasjon om det å bli fosterhjem, benytter du dette skjemaet. En rådgiver i fosterhjemstjenesten vil kontakte deg så snart som mulig. Du må fylle ut alle felt.

Personvernerklæring (åpnes i ny fane)

Informasjonsmøter

Uforpliktende møter hvor du får vite mer om det å bli fosterhjem