Første steg i arbeidet er å kartlegge og analysere status for likestilling. De fleste offentlige myndigheter gjør allerede mye godt arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering i tjenester, kommunikasjon osv., men har ikke tenkt over at det er relatert til aktivitets- og redegjørelsesplikten. Dere bør derfor starte med få en oversikt hvilke relevante tiltak, prosjekter, rutiner og satsinger dere allerede har i de ulike delene av virksomheten. 

Når dere har oversikt over hvilke relevant arbeid dere allerede gjør, er det tid for å kartlegge og analyse status for likestilling og diskriminering på deres myndighetsområde og i måten dere jobber. 

Aktuelle spørsmål:

For å svare på spørsmålene kan dere:

Indikatorer for likestilling på ulike myndighetsområder

Under hvert myndighetsområde presenterer vi en rekke indikatorer det kan være relevant å bruke når dere skal kartlegge status for likestilling. 

Helsemyndigheter
Kultur- og idrettsmyndigheter
Landbruksmyndigheter
Øvrige myndighetsområder

 

Sist faglig oppdatert 23. september 2021