Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.  Bufdir gir faglige anbefalinger, utvikler tiltak og har generell oversikt over feltet, mens det kommunale barnevernet har ansvaret for å sikre hjelp til det enkelte barn. 

Omsorgsovertakelser

9 297

9 297 barn fra 0 til 18 år var under barnevernets omsorg i 2020.

Aktuelt