Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ny kunnskapsbasert retningslinje for utredning av omsorgssituasjonen for barn 0–6 år

Barn leker på teppe

Retningslinjen skal bidra til felles kunnskapsgrunnlag og bedre rettssikkerhet.

Publisert

Innholdet kan være utdatert

- Anbefalingene gir faglig støtte når omsorgssituasjonen for barn i alderen 0 til 6 år skal utredes, sier Hege Nilssen, direktør i Bufdir.

Målgruppen er ansatte i barnevernstjenesten, ansatte ved sentre for foreldre og barn, eller sakkyndige som bistår barnevernstjenesten med utredninger.

Formålet med retningslinjen er at:

  • utredning av omsorgssituasjonen for sped- og småbarn er systematiske, helhetlige og individuelle.
  • barnevernstjenesten, og andre som bistår med utredning, har et felles kunnskapsgrunnlag.
  • barn og foreldres rettsikkerhet ivaretas gjennom god barnevernsfaglig praksis.
  • barnevernstjenesten får et godt beslutningsgrunnlag for å iverksette tiltak.

- Norge er i flere saker kritisert av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) for mangelfulle barnevernsfaglige vurderinger og dokumentasjon. Retningslinjen følger opp dommene, sier Nilssen.

Retningslinjen gjelder når barnevernstjenesten selv undersøker forholdene, og ved bistand fra sakkyndige eller sentre for foreldre og barn.

Bufdir arbeider nå med en retningslinje om omsorgsendrende hjelpetiltak for samme aldersgruppe.

Les også saken Nye retningslinjer – nå får barnevernstjenesten hjelp til å vurdere samvær etter omsorgsovertagelse.

Om retningslinjen

  • Retningslinjen er laget på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Anbefalingene skal følge opp EMD-dommene og krav som har trådt i kraft med barnevernsreformen.

  • Bufdir har samarbeidet tett med en ekspertgruppe fra relevante brukerorganisasjoner, senter for foreldre og barn, barnevernstjenester og fageksperter innen barnevern, psykolog, medisin og jus. Fullstendig oversikt over deltakerne i ekspertgruppen finnes retningslinjen.

  • Kunnskapsgrunnlaget er bruker-, erfarings- og forskningsbasert kunnskap.

  • Retningslinjen har vært på offentlig høring og presenteres på lanseringsseminar den 26. januar.

Pressekontakt: Ingvill E. Meltvedt, seniorrådgiver kommunikasjon.
E-post: ingvill.meltvedt@bufdir.no

Lovendring

Fra 1. januar 2022 kan sentre for foreldre og barn bistå barnevernstjenesten med utredning jf. § 2-2, der det er stor usikkerhet om barnet utsettes for alvorlig omsorgssvikt. Lovendringen tydeliggjør skillet mellom utredning og hjelpetiltak. Retningslinjen understøtter god faglig praksis når det utredes etter barnevernstjenestens undersøkelsesparagraf.