TryggEst – vern av risikoutsatte voksne

TryggEst skal hjelpe deg som fagperson med å avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.