Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Brukeropplevelsesprisen

bannerbilde brukeropplevelsessprisen

Brukeropplevelsesprisen hedrer utviklere, designere og virksomheter som har utviklet digitale løsninger som oppfyller prinsippene for universell utforming, god design og gode brukeropplevelser.

Brukeropplevelsesprisen ble delt ut for første gang på Yggdrasilkonferansen april 2024. Prisen skal supplere eksisterende priser som Hedersprisen (IxDA) og Innovasjonsprisen for inkluderende design (DOGA).

Prisen er et tiltak i «Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge», regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021-2025.

Slik deltar du

Du kan både sende inn egne prosjekter og nominere andres som du mener fortjener Brukeropplevelsesprisen. Les gjennom hvem som kan delta og kriteriene under før du sender inn ditt bidrag.

Ny utlysning kommer i desember 2024.

Alle offentlige og/eller private virksomheter. Produktet skal være lansert.

 • Nominert løsning kan både være til internt bruk i virksomheten eller rettet mot kunder/innbyggerne.
 • Nominasjonen kan gjelde alle typer digitale løsninger. Det er også mulig å vurdere deler av en løsning.
 • Tidligere nominerte løsninger kan søke prisen på nytt dersom vesentlige endringer i løsningen gir tydelig økt brukerverdi.
 • Løsningen skal ikke være involvert i rettstvist.
 • Løsningen skal være lansert og i bruk i Norge, og et av språkene i løsningen skal være norsk.
 • Minimum én av mottakerne for prisen må ha postadresse og/eller organisasjon registrert i Norge.
 • Det skal være mulig for jury å teste løsningen.

Det viktigste kriteriet for prisen er god brukervennlighet og en god brukeropplevelse. Teknisk kvalitet blir vurdert der dette påvirker opplevelsen for sluttbrukeren.

Forståelse for universell utforming og samsvar med standarder og krav som WCAG er en viktig del av vurderingen til juryen.

Nominasjonen kan gjelde både digitale løsninger til internt bruk i virksomheten og digitale løsninger rettet mot kunder/innbyggerne. Der hvor produktet eksisterer på flere plattformer, kan nominasjonen avgrenses til en eller flere av disse.

Prosjektet må representere en digital løsning som skal kunne brukes av alle i målgruppen, om dette er interne brukere i bedriften eller eksterne brukere.
Spesial- og nisjeløsninger rettet mot enkeltgrupper, som for eksempel hjelpemidler eller «overlays» vil ikke kvalifisere i denne sammenheng.

Du kan søke med eget prosjekt eller nominere andre løsninger som du mener fortjener en anerkjennelse.

Formålet med prisen er å hedre fagpersonene og virksomhetene som har gjort en ekstra god innsats for å tilby de gode brukeropplevelsene for alle, også for de som permanent eller midlertidig har en funksjonsnedsettelse.

Brukeropplevelsesprisen skal:

 • Inspirere til og løfte fram viktigheten av design og universell utforming
 • Inspirere til og løfte fram viktigheten av brukerperspektivet og brukermedvirkning
 • Sette lys på det store potensialet for økt konkurransekraft og markedspotensialetsom ligger i en inkluderende designprosess og universell utforming av digitale løsninger
 • Løfte frem og hedre norske forbildeprosjekter, som går utover lovpålagte krav

Prisen er et tiltak i Regjeringens handlingsplan "Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge".

Prisen er utviklet av representanter fra:

 • Bufdir
 • Design og arkitektur Norge (DOGA – deler ut for Innovasjonsprisen for inkluderende design)
 • Digitaliseringsdirektoratet (uu-tilsynet – eier av IKT-forskriften)
 • IxDA (deler ut Hedersprisen)
 • NRK (initiativtaker for prisen)
 • Yggdrasilkomiteen (utdeling vil skje på Yggdraliskonferansen)

Juryen skal bestå av en kombinasjon av fagpersoner med solid kompetanse på universell utforming og brukeropplevelse (UX), og to representanter velges av brukerorganisasjonene. Det oppnevnes også en vara for jurymedlemmene i tilfellet sykdom eller inhabilitet. En representant fra Yggdrasilkomiteen og en representant fra Bufdir vil fungere som sekretariat. Jurymedlemmene velges for to år.

Bufdir arbeider for inkludering og mangfold, og dette skal speiles i valget av jurymedlemmer.

Juryen skal dekke kompetanse på følgende fagområder:

 • Frontend-utvikling
 • Universell utforming
 • Brukeropplevelse
 • Brukererfaring

Jurymedlemmer mottar et honorar. Eventuelle reisekostnader vil dekkes av Bufdir.

Jurymedlemmene 2024-2025:

Kristoffer Lium

Kristoffer Lium er en anerkjent fagpersoner og formidler av universell utforming og tilgjengelighet. Siden 2017 har han jobbet som Digital tilgjengelighetsekspert i NRKs teknologidivisjon, men har også erfaring som konsulent. I tillegg til hans fagbakgrunn fra Informatikk, er han selv blind og kjenner daglig selv på viktigheten av universell utforming og tilgjengelighet. Dette har nok påvirket hans karrierevalg, men han pleier selv å påpeke at han ikke hadde jobbet med dette om han ikke oppriktig selv mente at dette gir bedre løsninger, både faglig og for alle brukere.

Sarah Broadwall

Sarah Brodwall jobber i Arbeids- og velferdsdirektoratet som i spesialist i universell utforming av IKT. Hun har over 25 års erfaring med web, inkludert både frontend-utvikling og brukeropplevelsesdesign. Hun er Certified Professional in Web Accessibility (CPWA) gjennom International Association of Accessibility Professionals (IAAP).

Knut bang

Knut Bang er utdannet produktdesigner og grafisk designer fra Art Center College of Design (E) og har lang erfaring fra internasjonalt og norsk designarbeid.
Han jobber med nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle som er et tiltak i regjeringens handlingsplan for universell utforming med fokus på inkluderende design og arkitektur. Han har gjennom mange år jobbet med designdrevet innovasjon og bærekraft. Knut er kontaktperson på DOGA for fagfeltet produkt- og industridesign.

Magnhild Sørbotten er leder av SAFO Oslo og nestleder i Norges Handikapforbund. Hun har god kunnskap om universell utforming på alle områder – både med utgangspunkt i egenerfaring og faglig kunnskap.

Terje André Olsen

Terje André Olsen er forbundsleder i Norges blindeforbund, og jobber med samfunnsmessig likestilling for synshemmede. Han har tidligere jobbet med ansvar for systemforvalting og systemutvikling i NAV og i tidligere Rikstrygdeverket.

Elin Synnøve Berger

Elin Synnøve Berger jobber i Norsk Helsenett med brukskvalitet, brukerinnsikt og universell utforming som ansvarsområde. Hun har over 16 års erfaring med å utvikle brukervennlige nettsider med fokus på brukeropplevelse både fra konsulentbransjen og offentlig sektor. De siste 12 årene har hun jobbet hovedsaklig med Helsenorge. Hun er sertifisert UX researcher fra NNGroup.

 • Vinneren vil motta en premie i form av en illustrasjon.
 • Vinner blir invitert til å presentere prosjektet og løsningen sin i Bufdirs nettverk.
 • Andre særlig gode bidrag vil motta hederlig omtale og bli invitert til å presentere prosjektet og løsningen sin i Bufdirs nettverk.
 • Prisen blir delt ut under festmiddagen på den årlige Yggdrasilkonferansen.