Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Utprøving av tverrfaglig helsekartlegging gir gode resultater, viser ny rapport

Liten gutt som ser i kamera

Tverrfaglig helsekartlegging er et nytt samarbeid mellom barnevern og helse. Tjenesten skal gi bedre hjelp til barn som ikke kan bo hjemme.

Publisert

Innholdet kan være utdatert

Tverrfaglig helsekartlegging skal bidra til at kommunal barnevernstjeneste, fosterhjem og institusjon settes bedre i stand til å gi barn som plasseres utenfor hjemmet forsvarlig omsorg og oppfølging.

Målgruppen er barn i fosterfamilier og på institusjon​.

Er i utprøvingsfase

Tjenesten har vært i en utprøvingsfase. Nå skal læringen gjøres om til nasjonale anbefalinger.

- Ambisjonen er at tverrfaglig helsekartlegging skal bli tilgjengelig i flere kommuner de neste årene, slik at flere barn kan få riktig hjelp. Det sier Therese Stoveland-Alfsen som er prosjektleder, i Bufdir.

Tverrfaglig helsekartlegging er et felles oppdrag fra Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet til Bufdir og Helsedirektoratet. De regionale helseforetakene har fått oppdrag om å bidra med ressurser i teamene som utfører kartleggingen.

- Sluttrapporten fra utprøvingen gir oss læring som er viktig for å utvikle en større nasjonal tjeneste. Rapporten viser at barna vi har snakket med opplever dagen som meningsfull og at barnevernstjenestene oppfatter tjenesten som nyttig. Samtidig finner vi at tverrfaglig samarbeid mellom barnevern og helse er krevende, men gir høy kvalitet når vi får det til, sier Stoveland-Alfsen.

Les hele rapporten i nettbiblioteket

«De var hyggelige, og jeg følte at de ønsket å hjelpe meg, egentlig»

Svar fra et barn på spørsmål om hvordan de opplevde tverrfaglig helsekartlegging

Om teamene

Kartleggingen av barna gjøres av et team som jobber på tvers av fag og etater. Teamet består av en barnelege, en psykolog fra Psykisk helsevern for barn og unge, for eksempel BUP, en psykolog fra Bufetat og en person med barnevernsfaglig kompetanse fra Bufetat. Noen team har i tillegg sykepleier og tannlege. Teamene jobber enten med barn i alderen 0–6 år eller 7–17.

Til nå har det vært etablert to team i Region sør og et i henholdsvis Region Nord, Region Midt-Norge og Oslo kommune. I 2022 blir det etablert fire team til – to i Region øst, ett i Region Midt-Norge og ett i Region vest. Disse vil være klare til å kartlegge barn fra senhøsten 2022 eller vinteren 2023.

For mer informasjon om tverrfaglig helsekartlegging, ta kontakt med:

Generelle henvendelser og spørsmål om tverrfaglig helsekartlegging kan rettes til postmottak@bufdir.no.

Vær oppmerksom på at denne adressen ikke kan benyttes for henvendelser knyttet enkeltsaker. Slike spørsmål kan rettes til kartleggingsteamet i din region. Aldri send taushetsbelagt informasjon eller personsensitive opplysninger med e-post.

Barn som flyttes ut av hjemmet har større behov for oppfølging

  • Årlig flyttes 1500-2000 barn ut av sitt eget hjem, til institusjoner eller fosterfamilier​.
  • Totalt lever omtrent 9000 barn i fosterfamilier, og over 1000 barn på institusjon​.
  • 60-70 prosent av barna rapporterer selv om symptomer på mer eller mindre alvorlig grad av psykisk lidelse. 
  • I tillegg har barna i større grad enn andre helsemessige lidelser og/eller forsinket utvikling​.

Les mer om tverrfaglig helsekartlegging

Nye bestemmelser om tverrfaglig helsekartlegging

Bufetat er gitt en hjemmel til å tilby tverrfaglig helsekartlegging dersom barneverntjenesten har besluttet å fremme sak for fylkesnemnda eller nemnda har truffet vedtak om plassering utenfor hjemmet, eller ved barnevernstjenestens vedtak om frivillig tiltak utenfor hjemmet. Det er kommunen som anmoder Bufetat om helsekartlegging. Bufetat avgjør om helsekartlegging skal tilbys i det enkelte tilfelle. Endringen gjelder fra 1. juni 2022.

Det er også vedtatt en ny bestemmelse om at barnevernstjenesten har plikt til å be om helsekartlegging av målgruppen, med mindre det er åpenbart unødvendig. Denne pliktbestemmelsen vil tre i kraft når kapasiteten til å tilby tverrfaglig helsekartlegging i Bufetat er tilstrekkelig til å møte kommunenes behov.