Tall og statistikk

49 %

av nettsider i privat sektor er universelt utformet