Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

UnIKT – forum for universell IKT

UnIKT skal styrke arbeidet med digital deltakelse og medvirke til at flere digitale satsninger kan komme flere til gode. UnIKT skal også stimulere til gode, inkluderende digitale prosjekter rettet mot allmenheten.

Programmet UnIKT ble etablert i 2013, med et forum og en tilskuddsordning for universell utforming av IKT.

Møter

Forumet arrangerer møter om aktuelle tema tre ganger årlig. Møtene er gratis og åpne for alle interesserte. Noen av våre arrangementer har vært streamet eller gjennomført som webinar.

Tilskudd

UnIKT støtter prosjekter innen universell utforming av teknologi ved å gi tilskudd som blir delt ut etter søkad og i konkurranse med andre. Vi lyser som regel ut i desember med søknadsfrist i overgangen januar/februar.

Se hvordan søke og hvem som har fått tilskudd

Statistikk

På sidene for levekårsstatus for personar med nedsett funksjonsevne finner du IKT-statistikk om blant annet: tilgang og bruk, syn på offentlige digitale tjenester, IKT-bruk blant eldre, barrierer, universell utforming av norske nettsteder og universell utforming i stillingsannonser.

Medlemmer

UnIKT-forum har over 30 medlemmer fra brukerorganisasjoner, offentlig sektor, fagmiljø og næringsliv. Varerepresentanetar står i parentes.

 • Abelia: Ole Tom Seierstad
 • Design og arkitektur Norge (DOGA): Jannicke Hølen (Victoria Høisæther)
 • Digitaliseringsdirektoratet (tilsynet for universell utforming): Malin Rygg (Espen Rørvik Tjostolvsen)
 • Direktoratet for e-helse/Norsk helsenett: John Dana (Elin Synnøve Berger)
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Universell): Kjetil Knarlag (Elinor Olaussen)
 • EL og IT-forbundet: Hjørdis Henriksen (Monica Derbakk)
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO): Cato Lie (Berit Gallefoss Denstad)
 • Helsedirektoratet: Leni Hansen Torvbråten (Øyvind Janbu Berg)
 • OsloMet Norun Sanderson (Weiqin Chen)
 • IKT Norge: Fredrik Syversen
 • ITS Norway: Øystein Olsen
 • Kommunesektorens organisasjon (KS): Christian Hellevang
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO): Eli Knøsen
 • Styringsenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging: Hilde Fresjarå (Karina Ludwig)
 • Norges Blindeforbund: Sverre Fuglerud (Ann-Irene Dæhlin)
 • Norges forskningsråd: Vidar Sørhus (Siv Øverås)
 • Norsk Regnesentral: Kristin S. Fuglerud (Till Halbach)
 • NRK: Siri Antonsen (Kristoffer Lium)
 • NSB: Tore Bjørback Amblie
 • NTNU (Avdeling for produktdesign): Trond Are Øritsland (Johannes Sigurjonsjon)
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet(NKOM): ?
 • Ruter: Sarah Malling
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO): Gro Marit Rødevand (Ragna Langlo)
 • Skattedirektoratet: Cathrine Strand Yttervik
 • Standard Norge: Haakon Heyerdahl
 • Statens Seniorråd: Eilin Ekeland
 • Universitetet i Agder: Mikael Snaprud (Håkon Reinertsen)
 • Universitetet i Oslo: Jo Herstad (Maja van der Velden)
 • Utdanningsdirektoratet: Ragnhild Daae Bekkevoll (Julie-Kathrine Skoglund)
 • Vegdirektoratet: ? (Espen Vaager)

Kontakt

Tone Alexandra Larsen, seniorrådgiver
E-post: