Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Universell utforming i verksemder

Likestillings- og diskrimineringslova
Utgreiingsinstruksen
Sist faglig oppdatert 21. september 2020
Fase 1: Oppstart
Fase 2: Involvering
Fase3: Planskriving
Fase 4: Kartlegging
Fase 5: Implementering
Fase 6: Evaluering

 

Sist faglig oppdatert 21. september 2020
Kompetanse
Informasjon
Bygningar og uteområde
Tryggleiksrutinar
Personalpolitikk
Inventar og utstyr
IKT
Sist faglig oppdatert 21. september 2020