Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Nettverk for universell utforming i kollektivtransport

Nettverket er et tiltak i handlingsplanen for 2021-2025. Formålet med nettverket er å bidra til at den lokale og regionale kollektivtrafikken blir universelt utformet.

Regjeringens handlingsplan Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge (2021–2025)

Mål

Nettverket skal bidra til kompetansebygging for aktørene i kollektivtransporten. Nettverket skal legge til rette for deling av erfaringer om utfordringer og gode universelle løsninger på tvers og innen ulike transportformer.

Nettverkets målgrupper

Arbeidet i nettverket skal bidra til at hele reisekjeder blir universelt utformet. Alle som har et ansvar for universell utforming i ett eller flere ledd av reisekjeden er innenfor nettverkets målgrupper:

  • Fylkeskommunenes samferdselsavdelinger/fylkeskommunale administrasjonsselskaper
  • Storkommuner, jfr. områder/regioner som er aktuelle for inngåelse av bymiljøavtaler
  • Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, BaneNOR, Sjøfartsdirektoratet og Avinor
  • Kollektivtransportoperatører(offentlige og private) på buss, tog og andre skinnegående transportmidler, fly, ferge og hurtigbåt
  • Interesseorganisasjoner og råd for mennesker med funksjonsnedsettelse

Bufdirs rolle

Bufdir koordinerer aktivitetene i nettverket. Som nettverksarrangør søker vi å skape en arena for samhandling og læring.

Kontakt

Anders Eriksen, seniorrådgiver

E-post:
Tlf: 466 19 812