Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Webinarer om CRPD

En webinarrekke om FN-konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Hva kan du lære mer om?

Webinarene varer i ca. 30 minutter og skal gi korte innblikk i viktige tema som omhandler rettighetene.

Målgruppe: ansatte i kommunene og statsforvalterne på alle nivå, og andre som interesserer seg for tematikken

1. september: Valg og politisk deltakelse

Forskningen viser at det kan være vanskeligere for personer med funksjonsnedsettelse å delta politisk enn andre. Hvorfor er det slik?

I dette webinaret snakker vi med Jo Saglie, som er forsker ved Institutt for Samfunnsforskning, og Oda Oftung fra Unge Funksjonshemmede.

30. juni: Hvordan få til faktiske endringer?

Med Espen Andre Sørvig, kommunaldirektør for tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i Drammen kommune

26. mai: Forankring i kommune

Med Ann-Marit Sæbønes, leder av Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune

28. april: CRPD på 1-2-3

Har du innspill?

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og tips til vinklinger/problemstillinger på e-post per-christian.wandas@bufdir.no (bruk emne "webinar CRPD").

Om CRPD

Norge ratifiserte konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse (CRPD) i 2013. Den har som hovedmål å sikre at personer med funksjonsnedsettelse får oppfylt sine menneskerettigheter.