Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Barn og sosiale medier

Mange foreldre bekymrer seg når barna skal begynne å bruke sosiale medier. Hvordan kan du veilede og sette grenser for barnet ditt på en god måte også i det digitale universet?

Jente sitter i senga og ser på laptop.Som foreldre kan vi sukke oppgitt over at barna ikke lenger møtes utenfor kiosken eller leker utendørs. «De er jo bare på nettet!»

Mange av oss som er foreldre i dag, har ikke opplevd sosiale medier i barne- og ungdomsårene. Selv om du som forelder også er ivrig på Facebook, Instagram, Snapchat eller Tiktok, bruker du det sannsynligvis på en helt annen måte enn de yngste.

Det er for så vidt ikke noe nytt at foreldre blir holdt litt utenfor barns sosiale arena, spesielt når de beveger seg mot tenårene. Det er heller ikke noe nytt at foreldre bekymrer seg. Det er vel en del av det å være forelder. Våre foreldre fikk ikke bli med å henge utenfor kiosken eller spille fotball på løkka i «gamle dager», og vi får ikke bli med inn i barnas univers på nettet.

Prat om sosiale medier tidlig

Vi voksne kan ha lett for å bli bekymret for at barna opplever eller gjør ting på nettet eller i sosiale medier som kan være skadelig for dem. Det er ikke rart at du kan bli skeptisk og vil beskytte barnet ditt.

Mange foreldre bekymrer seg for stillesitting, avhengighet, nettmobbing og at barna har mindre sosiale møter med venner «i virkeligheten» enn de har på nettet. I tillegg er sosiale medier en måte å være sammen på hvor det kan være mange tilskuere.

Derfor er det viktig å prate med barna tidlig. Barna lærer mye av å snakke sammen, å tenke høyt sammen og få råd fra voksne. De lærer antakeligvis like mye ved å observere det foreldrene gjør. Det er kanskje ikke så rart at mange foreldre blir mer bevisste på sin egen bruk av sosiale medier når barna begynner å bruke det.

Det aller viktigste du som forelder kan gjøre er å ha god og åpen kommunikasjon med barna dine om stort og smått de opplever i hverdagen – inkludert det som skjer på nettet.

Det du bør vite om barnas liv i sosiale medier

Akkurat som foreldre før lurte på hvor barna var på kvelden, hvem de var sammen med og hva de holdt på med, vil du lure på det samme når barnet ditt møter andre i sosiale medier. Og akkurat som at du som tolvåring ikke fikk gå alene på diskotek med 18-års aldersgrense, kan ikke barna få lov til alt de vil på nettet.

En gylden regel kan være at dere som foreldre spør barnet om det samme rundt de digitale møtestedene som dere gjør når det gjelder sosiale møter ellers:

  • Hvor – hvilke sosiale kanaler møter du vennene dine i?
  • Hvem møter du?
  • Når møtes dere?
  • Hvordan har du det der? Hvordan oppfører du deg der?
  • Hva gjør dere? Hva liker du best med det? Opplever du noe dumt der?

Sosiale medier er en viktig sosial arena for mange voksne og barn. Vi er vant til å være tilgjengelige nesten hele tiden, og kontakt på sosiale medier er ofte viktig for å skape og holde vennskap ved like.

Å ikke få lov til å være med i de digitale sosiale kanalene kan kjennes som et uforståelig og urimelig forbud for noen barn, og det kan oppleves som et forbud mot det å være med venner. Sett deg inn i hvordan verden ser ut fra barnets perspektiv.

  • Spør barnet ditt: hva er det som gjør at dette er så viktig for deg?

Gi barnet ditt sjansen til å forstå reglene

Som forelder har du sikkert merket at det gjelder å velge dine kamper. Dere har kanskje også noen verdier eller prinsipper som står spesielt høyt i familien deres.

Når det er noe som er veldig viktig for dere foreldre, for eksempel at barnet skal unngå kanaler med mye kroppsfokus eller kjøpepress - reflektér først selv over hva som gjør at dette er så viktig for dere, og forsøk å formidle det slik at barnet kan forstå bedre.

Det er nemlig sjelden at pekefingeren eller det å bare låse vekk nettbrettet fungerer i lengden. Mange barn er opptatte av å forstå de reglene de får hjemme, spesielt hvis de ikke er de samme som vennenes.

Benytt anledningen til å la barnet forstå hvorfor dere setter de grensene dere gjør. Kanskje er det også en fin mulighet for dere til å forstå barnets perspektiv?

Når kan barn begynne å bruke sosiale medier?

Du har sikkert allerede hørt «jammen, alle andre får jo lov…». Det sa vel du også, da du var liten. Det er ikke sikkert at alle andre får lov, men det kan hende barnet ditt opplever det sånn. Oppmerksomheten vår er sånn at den legger merke til noe, men går glipp av mye.

Kanskje får noen få i klassen lov til å bruke Snapchat, og så legger barnet ditt mest merke til akkurat dem?

Det er vanskelig å si noe sikkert om akkurat hvor gamle barn er når de er klare for å begynne å bruke sosiale medier. Alle barn er forskjellige, og de ulike tjenestene er også forskjellige. De fleste store sosiale mediene har 13-års aldersgrense for å opprette brukerprofiler, men mange barn bruker dem også før de fyller 13.

Det er helt naturlig at du stiller deg spørsmål om hva ditt barn er klar for å gjøre. Disse spørsmålene kan kanskje hjelpe deg med vurderingen:

  • Er barnet mitt gammelt nok?
  • Er barnet mitt modent nok?
  • Er barnet mitt åpen med meg - vil han si fra hvis han opplever noe vanskelig?

Det finnes et mylder av sosiale medietjenester, og det dukker hele tiden opp flere. Tjenestene lages i mange land og forholder seg til forskjellige lover, og derfor er det umulig for myndighetene eller andre å ha kontroll over alle tjenestene. Det betyr at dere som foreldre må vurdere og sette dere inn i alle appene og kanalene som barna bruker.

Diskuter det hjemme, og snakk gjerne med andre foreldre i omgangskretsen og skolemiljøet. Kanskje har skolen eller læreren noen refleksjoner eller erfaringer som kan hjelpe dere på vei med vurderingene?

Kjenn etter på både intuisjonen og den sunne fornuften. Sett deg inn i de ulike kanalene og mulighetene og utfordringene som kan følge med hver av dem.

Snakk om hvordan barnet skal bruke sosiale medier

Hvis dere som foreldre synes det er greit at barna skal få bruke sosiale medier er det viktig at dere fortsetter å snakke hjemme om trygg bruk og hva barnet bør gjøre om noe går galt.

Sett dere inn i innstillinger som gjør at barnet ikke deler mer personinformasjon enn nødvendig.

Uansett om det gjelder det å dele bilder, lage videoblogg eller chatte med andre er det viktig å være oppmerksom på at det vi gjør i sosiale medier kan få følger for både oss selv og andre. Hva gjør barnet når de får venneforespørsler fra noen de ikke kjenner?

Mange foreldre lager også en avtale med barna før de begynner å bruke sosiale medier om at foreldrene innimellom kan få tilgang til å for eksempel se hvem barnet er venner med.

Både voksne og barn bruker sosiale medier til å vise fram ensidige vellykkede sider av seg selv. Barn kan trenge hjelp til å forstå at mange viser bare en liten del av seg selv her. Når barnet ditt skal balansere forventninger og press fra omgivelsene, kan det være nyttig å få støtte fra dere foreldre.

Vær en trygg person å komme til

De yngste barna trenger mer veiledning fra voksne enn de større barna om hvordan sosiale medier fungerer og hva som er lurt å dele og ikke. Vær åpen og interessert i å snakke med barna om det de opplever. Vær spørrende heller enn dømmende, slik at barnet ditt føler at han kan dele med deg. Det er større sannsynlighet for at han kommer til deg med et problem hvis han tror du vil hjelpe eller trøste, i stedet for å kjefte.

Holdningene dine til det digitale universet har mye å si for barnet ditt. Viser du at du synes aktivitetene på nettet kan være stimulerende og positive for barna, eller reagerer du oftest med skepsis og bekymring?

Hvis du som forelder har som vane å vise mye misnøye med typisk ungdomskultur på sosiale medier kan det være ekstra vanskelig å snakke med deg i en situasjon der barnet ditt egentlig trenger hjelp til å ordne opp, eller bare noen å snakke med fordi hun angrer på noe eller er lei seg for noe som har skjedd.

Når ting skjærer seg på sosiale medier eller ikke går helt som barnet hadde tenkt, opplever mange barn og unge mye skyldfølelse og skam. Et barn bør ikke bli straffet for å ha kommet til foreldrene med et problem hun ikke klarer å håndtere - det kan skremme henne fra å spørre om hjelp senere.

Når du er bekymret for om det blir for mye

Hvis du er bekymret for om det blir for mye sosiale medier og andre digitale aktiviteter - tenk over hvor aktivt barnet ditt er i løpet av en dag, inkludert tiden på skolen og på fritidsaktiviteter. Kanskje tar ikke livet på nettet så stor plass som du trodde, alt i alt?

Hvis du likevel opplever at sosiale medier går utover den fysiske sosiale aktiviteten i hverdagen så tenk gjennom om det er noen «konkurrerende» aktiviteter som kan være like morsomme for barnet ditt.

En del voksne vil kanskje tenke at barn har godt av å kjede seg og å forsøke å finne på noe selv, og at det ikke er foreldrenes ansvar å underholde barna. Alle kan ha godt av å kjede seg av og til, men det kan også være fint med litt hjelp når vi skal kutte ned på noe vi liker å holde på med.

Finn de gode alternativene sammen

Du har kanskje selv merket at hvis du forsøker å slutte med noe du i utgangspunktet liker, enten det er å spise potetgull eller se for mye på tv-serier, så må du ha et eller annet alternativ tilgjengelig for å klare å styre unna det du forsøker å slutte med.

Dette gjelder også for barna. Hvis du skal begrense tilgangen til noe som barnet ditt liker å gjøre kan dere tenke sammen på hva dere kan sette inn i stedet, gjerne noe hun kan gjøre sammen med venner.

Be barnet ditt foreslå andre aktiviteter som hun liker og som dere foreldre også synes er fine å gjøre. Det kan for eksempel være å melde seg på dansing eller gå i svømmehallen.

  • Hvordan kan vi stimulere barna også på andre områder enn på nettet?

Barn og unge har rett til privatliv – også på nett

Å ha full kontroll over alt barna gjør er for de fleste verken mulig eller ønskelig. Som foreldre kan vi veilede og snakke med barna om hva som er lurt og mindre lurt, lov og ulovlig, hvordan man behandler og snakker til andre - og hva vi kan gjøre hvis noe går galt.

Dere kan gjerne avtale regler for hvordan barnet skal oppføre seg og hva han absolutt ikke skal dele om seg selv eller andre. Det er også lurt å diskutere hjemme om det finnes situasjoner der dere foreldre skal ha tilgang til barnets konto.

Husk allikevel at barn også har rett til å ha ting som er privat. Noe av innholdet på sosiale medier kan være som en dagbok eller som privat brevutveksling mellom venner, og kan oppleves som veldig vondt at andre leser igjennom uten tillatelse.

Videre lesing