Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Foreldreveiledning på familievernkontoret

mor og barn
Illustrasjon: Getty Images

Foreldreveiledning er et tilbud til foreldre som trenger støtte for å ivareta rollen som foreldre. Familievernkontoret gir veiledning inviduelt og i gruppe.

Dette kan familievernet gi råd om

  • oppdragelse, regler og grensesetting
  • samarbeid om barn,både før, under og etter brudd
  • problemer i relasjonen mellom foreldre-og barn mm.
  • en ny foreldrerolle etter omsorgsovertakelse
  • veiledning etter pålegg fra retten i en foreldretvistsak

Hvordan få hjelp?

Ring familievernkontoret for å bestille time eller ta en uforpliktende prat.
Ta kontakt

Kurs og samtalegrupper

Eksempler på kurs, gruppeveiledning og samtaletilbud i familievernet. Tilbudene ved de ulike familievernkontorene kan variere.

Gjennom dette kurset jobber vi for å styrke foreldrenes omsorgskompetanse overfor sine barn. Du som forelder vil lære mer om hvordan du kan hjelpe barnet ditt til å kjenne seg trygg og på den måten også stå sterkere rustet til å møte utfordringer senere i livet.

Les mer om ICDP

COS kurs er et foreldreveiledningskurs for foreldre som ønsker å lære mer om å forstå hvilke behov barn har og få økt trygghet og bedre forståelse av egen foreldrerolle. Man må ha noe samvær med egne barn for å ha utbytte av kurset. I hovedsak er kurset beregnet for foreldre til barn i alderen 0-12 år.

Finn ledige COS kurs

Foreldreveiledningskurset Circle of Security Parenting (COSp), trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å bedre forstå hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene enda bedre. Kurset er for foreldre med barn mellom 0-12 år.

Finn ledige COSp kurs

Dette er et gruppetilbud til fedre som ønsker å utvikle farsrollen sin, gjennom å dele egne og andres opplevelser av det å være far. Vi har som mål å skape en trygg arena der fedre kan møtes og utveksle erfaringer i foreldrerollen sammen med fagpersoner.

Det finnes også et eget tilbud til fedre til ungdom. I denne fedregruppa møter du andre fedre for å utveksle erfaringer om forholdet til ungdommen. Målsettingen er at den enkelte far skal bli en trygg forelder, ved å bli bevisste på hva man gjør som er bra for ungdommen. Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og din ungdom.

Finn ledige gruppetilbud til fedre

Kurset "Hva med oss?" gir foreldre til barn med funksjonsnedsettelse mulighet til å prioritere parforholdet i en travel hverdag. Det fokuserer på hvordan dere kan prioritere parforholdet.

Kurset "Hva med meg?" passer for enslige foreldre som har omsorg for barn med funksjonsnedsettelse.

Les mer om tilbudet

Finn ledige kurs

Hold meg, slipp meg

Dette kurset gir foreldre en unik anledning til bedre å kunne forstå hvordan man kan ta hensyn til tenåringen uten å miste kontakt eller måtte gi fra seg innflytelse. Kurset er en blanding av undervisning, praktiske øvelser, samtale og erfaringsutveksling.

Tuning into teens

“Tuning into teens” er et australsk foreldreveiledningsprogram som fokuserer på å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre og tenåringer. Kurset passer for foreldre med barn i ungdomsskole og videregående skole.

Se oversikt over foreldreveiedende kurs du kan melde deg på hos familievernet

Sinnemestringskurset er et gruppetilbud for deg som opplever at du er for sint i hverdagen. Det kan være på for eksempel barn eller partner. Kurset er relevant for deg som har vært for sint en gang, eller som opplever at det er gjentagende.

Les mer og finn ledige sinnemestringskurs

Er du foreldre til førskolebarn eller venter barn? Har du vokst opp med aggresjon og utrygghet? Er du redd for at du skal bli som din mor eller far, eller er bekymret for at ditt sinne kan skade barnet ditt? Vil du gjøre en jobb for å bli en tryggere forelder?

Kurset gir deg mulighet til å møte andre foreldre i samme situasjon og snakke om utfordringer i foreldreskapet.

Finn ledige "Bryt voldsarven"-kurs

TVERS er et tilbud om psykologisk behandling til familier hvor barn har opplevd eller begått seksuelle overgrep og /eller vold.

Behandlingen foregår i samtaler med hele familien og med familiemedlemmer hver for seg.

Alle henvisninger av barn og familier til TVERS må være i samarbeid med barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten deltar i hele behandlingsforløpet. Tilbudet er frivillig og gratis.

Finn behandlingstilbud