Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Barnevern – nasjonalt forløp for kartlegging og utgreiing av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus

Det nasjonale forløpet beskriv ansvar, oppgåver og samarbeid mellom den kommunale barnevernstenesta og kommunale helse- og omsorgstenester. Det inkluderar og den fylkeskommunale tannhelsetenesta og spesialisthelsetenestene for barn og unge.

Forløpet gir òg råd til korleis samarbeidet kan innrettast. Slik kan tenestene saman sikre tidleg kartlegging og utgreiing av barn i barnevernet.

Gå til: