Gjennomfør opplæring i rettighetsforskriften for alle ansatte, og sørg for jevnlig vedlikehold av ansattes kunnskap om ungdommenes rettigheter.

Opplæring i rettighetsforskriften og jevnlig vedlikehold av kunnskap om ungdommenes rettigheter skal bidra til at ansatte gir ungdommene forsvarlig omsorg og behandling, og at den enkeltes personlige integritet og rettsikkerhet blir ivaretatt. Det er et lederansvar å sørge for at ansatte ved institusjonen gjennomfører opplæring i rettighetsforskriften.

Hvorfor er opplæring i rettighetsforskriften viktig
Slik kan leder sikre opplæring av ansatte
Informasjonsverktøy
Ikke bruk tvang om det ikke er absolutt nødvendig