Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Forespørsel om akuttplass

Slik retter barneverntjeneste eller påtalemyndighet forespørsel til Bufetat når det er behov for akuttplass.

Lovgrunnlag for plassering

Lov om barneverntjenester:

  • Akutt §§ 4-1 og 4-2 (tidligere §§ 4-6,1 og 4-6,2)
  • Akutt § 4-4 (tidligere § 4-25,2 jf. § 4-24)

Når et barn eller en ungdom står uten omsorg eller er i fare for å bli skadet i sitt eget hjem, kan barneverntjenesten plassere barnet eller ungdommen i et beredskapshjem eller i en akuttinstitusjon.

Når en ungdom kommer i en alvorlig krisesituasjon på grunn av alvorlige atferdsvansker kan også ungdommen plasseres i en akuttinstitusjon.

1. Kontakt Bufetat

Kontakt hele døgnet: Enhet for inntak, telefon 466 16 410

Kontakt hele døgnet: Enhet for inntak, telefon 466 18 088

Telefon i ordinær kontortid: 466 19 078

Telefon utenom ordinær kontortid: 466 16 869

Telefon i ordinær kontortid: 466 18 833

Telefon utenom ordinær kontortid: 466 16 869

Kontakt i ordinær arbeidstid:
Enhet for inntak, telefon 466 17 510

Kontakt utenom ordinær arbeidstid:
Kvammen akuttinstitusjon, telefon 466 17 590

Kontakt i ordinær arbeidstid:
Enhet for inntak, telefon 466 18 068

Kontakt utenom ordinær arbeidstid:
Røvika ungdomssenter

2. Avklaring av akutthendelsen

Inntaksrådgiver vil avklare akutthenvendelsen i dialog med barneverntjenesten /påtalemyndighet med særlig vekt på:

  • vedtak om plassering
  • bakgrunn for akuttvedtaket
  • barnets alder
  • målgruppebehov
  • forhold hos barnet og foreldrene som kan ha betydning for valget av plasseringssted
  • andre forhold som har betydning for å imøtekomme barnets umiddelbare omsorgsbehov.

Inntaksrådgiver skal kun samle de nødvendige opplysninger som er aktuelle for arbeidet med å plassere barnet. Barnets alder og målgruppe er utgangspunkt for søket etter akuttplass.

Bufetat skal som regel gi tilbud om plass innen to timer etter at henvendelsen er mottatt.

3. Beslutte type tiltak

Bufetat har hele tiden dialog med barneverntjenesten. Det er barneverntjenesten som beslutter type tiltak også ved akuttplasseringer.

I tilfeller det vurderes å være til barnets beste og det foreligger tilstrekkelig informasjon om barnets behov, bør det forsøkes å plassere barn direkte i fosterhjem eller i omsorgs- eller behandlingsinstitusjon. Barnets behov skal ligge til grunn for vurdering av tiltak, herunder om søsken kan/skal plasseres sammen eller hver for seg.

Etter plasseringen er foretatt, vil Bufetats tiltak jobbe i henhold til faglig veileder for akuttarbeid.