Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Å bo på institusjon

Skal du flytte til en barnevernsinstitusjon eller er du nysgjerrig på hvordan det er å bo på institusjon? På denne siden kan du blant annet lese om hvem som bor og jobber på institusjon, hvordan hverdagen er og hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon.

Om å bo på institusjon

Lurer du hvordan det er å bo på institusjon? Her finner du svar på spørsmål om hvorfor noen må bo på institusjon, hvem som jobber der og om du selv kan velge hvilken institusjon du vil bo på. Du velger selv om du vil lese eller se film for å få svar.

Det er i hovedsak to grunner til at du må bo på institusjon. Den første grunnen er at de som har omsorgen for deg ikke klarer å ta vare på deg, slik situasjonen er akkurat nå. Årsaken til det kan for eksempel være at de har egne ting som står i veien for det å gi deg den gode omsorgen du fortjener.

Den andre grunnen til at du må på institusjon, er at du har hatt noen utfordringer som de rundt deg synes det er vanskelig å håndtere. Det kan være at du er mye ute, skulker skolen, eller gjør en del ting som voksne ikke synes er greit. På en institusjon vil du kunne få hjelp med disse utfordringene slik at de ikke fortsetter utover i voksenlivet ditt.

Hvor lenge du må være på institusjon, kommer an på hvorfor du er der i utgangspunktet. Noen er på institusjon for en kort periode. Andre er der fram til de fyller 18 år, og kanskje litt lenger enn det også.

De som jobber på institusjonen du bor på, vil prøve å gi deg informasjon om dette så fort de kan, men det er ikke alltid de vet svaret selv. Vårt tips er at du forsøker å slå deg til ro så godt du kan, og så skal de ansatte prøve å finne ut av det sammen med deg. De ansatte vet at det ikke nødvendigvis er lett, men de skal støtte deg gjennom dette.

I utgangspunktet kan du ikke det, men du kan komme med ønsker. Det er barnevernstjenesten i kommunen du bor i, som vurderer og bestemmer om du skal bo på institusjon. De kommer derfor til å spørre deg om hva som er viktig for deg når du skal flytte til en institusjon. Da får du muligheten til å for eksempel si noe om hvor i landet du ønsker at institusjonen skal ligge og om du vil at det skal være husdyr der.

Når du har fått plass på en institusjon får du muligheten til å vite mer om hvilke ungdommer som bor der, og hvor mange voksne som jobber der.

Det er viktig for barnevernstjenesten at du får svar på alt du lurer på før du flytter inn.

Det er gjerne to grunner til at du flytter bort fra institusjon. Den ene er at du har fylt 18 år og skal flytte videre fordi du er blitt voksen. Her er det viktig å huske på at du fortsatt kan ha kontakt med barnevernstjenesten og få hjelp frem til du fyller 25 år. Det er helt frivillig, og de skal spørre deg om du fortsatt ønsker å ha kontakt med dem. Hvis du ikke bor videre på institusjon kan det være at du flytter videre til en hybel, leilighet eller hjem til foreldrene dine.

Den andre måten er hvis det blir bestemt at du skal flytte ut fra institusjonen. Da er det vanligste at du flytter hjem til omsorgspersonene dine, enten det er foreldrene dine, fosterhjem eller andre i nettverket ditt.

På institusjon jobber det mange imøtekommende mennesker som er glad i folk og som har relevant utdanning for å jobbe med barn og ungdom. Mange har interesse av å hjelpe barn og unge med å takle utfordringer de har i livet.

Barn og unge som bor på institusjon, bor der fordi de av ulike årsaker ikke lenger kan bo hjemme. De kan ha ulike utfordringer og ulike personligheter. Noen vil prate mye, og noen vil prate lite. Noen synes det er helt greit å være på institusjon, og andre synes ikke det er like greit. De ansatte på institusjonen er opptatt av å tilrettelegge for at du skal få det best mulig, enten du liker å være sosial eller foretrekker å være mest for deg selv.

De som bor på institusjon, er ikke farlige. Det er likevel greit å være oppmerksom på at det av og til kan oppstå trøbbel og bråk, men i utgangspunktet bor det ikke farlige ungdommer på institusjonen du skal flytte til.

Dine rettigheter når du bor på institusjon

Når du bor på institusjon, er det viktig at du er klar over hvilke rettigheter du har. Her finner du svar på spørsmål om du kan møte familien din så ofte du vil, om du kan gå fritt ut og inn av institusjonen og om du har tilgang til psykolog. Hvis du blar helt nederst på siden finner du også lenker til nettsteder hvor du kan lese mer om rettighetene du har på institusjon og hvordan du kan klage.

I Norge har vi åpne institusjoner, og de skal ligne mest mulig på et trygt og godt hjem. Det betyr at i utgangspunktet kan du gå og bevege deg akkurat hvor du vil. Har du for eksempel behov for en luftetur midt på dagen, så er det helt greit. Det viktigste for oss er at du sier fra til de voksne som er på jobb og at dere lager en avtale om når du kommer tilbake.

Det er likevel noen regler som det forventes at du følger. Det handler for eksempel om at det er viktig å lage gode avtaler når du vil forlate institusjonen og at reglene for innetid følges. Årsaken til disse rammene er fordi de ansatte ønsker det beste for deg, og vet at det er viktig å lage gode rutiner.

Det er i tillegg viktig å huske at det er de ansatte på institusjonen som har ansvar for deg. Det er de som skal passe godt på deg og de andre ungdommene som bor der. De kan derfor, i situasjoner der du har ekstra behov for beskyttelse, bestemme at du ikke får forlate institusjonen eller at du må ha med en voksen utenfor institusjonen. Slike begrensninger skal ikke vare over lengre tid.

De voksne kan også vedta å innskrenke bevegelsesfriheten din og nekte deg å forlate institusjonen, hvis de mener det er nødvendig for at du skal få god hjelp og behandling. Dette gjelder særlig hvis du har utfordringer med rus eller kriminalitet. Tiltak kan for eksempel være at de ansatte låser ytterdøren til institusjonen, eller bestemmer at du skal følges av en voksen.

Disse innskrenkingene kan vare for inntil 14 dager avgangen, og det må skrives vedtak og protokoll som sendes barnevernstjenesten og statsforvalteren. De voksne skal gå gjennom vedtaket med deg, og du har rett til å klage. Hvis du ønsker å klage skal de voksne hjelpe deg.

Det kommer an på hvorfor du bor på institusjonen. I utgangspunktet kan du få møte familien din når du vil. Hvis du ikke bør møte familien din ofte fordi det ikke er bra for deg, er dette begrenset.

Barnevernstjenesten lager ofte en samværsplan for deg og familien din. Det betyr at for noen barn og unge er det satt opp mye tid med familien, for andre er det satt opp en grense for hvor ofte og lenge man kan møtes, og for andre er det helt åpent hvor ofte man kan møtes.

De ansatte på institusjonen vet at familie er viktig. Derfor skal de være der for deg og forklare så godt som mulig hvorfor ting er som de er.

Du får ikke noe straff hvis du ikke følger reglene på institusjonen. I Norge er det ikke lov å slå barn, og du skal føle deg trygg på at du aldri vil oppleve noen form for fysisk eller psykisk avstraffelse på institusjon.

Når ungdommer gjør ting de ikke burde eller har lov til, for eksempel å rømme eller ruse seg, får det konsekvenser, slik som i vanlige hjem. For eksempel kan en konsekvens av å ikke følge avtaler om å komme hjem til avtalt tid uten å si fra, være at du i en periode ikke får lov til å gå ut etter skoletid. Kanskje må du ha med deg en voksen hvis du skal ut, eller at venner må komme på besøk på institusjonen i stedet for at dere møtes ute.

Noen institusjoner har egen psykolog. Hvis du har behov for å snakke med en psykolog, så kan også barneverntjenesten sende en henvisning til en klinikk som gir psykisk helsehjelp til barn og unge (BUP). På BUP har de psykologer du kan prate med om du ønsker det. De ansatte på institusjonen kan hjelpe deg med transport til og fra BUP.

Praktisk informasjon om det å bo på institusjon

Her finner du svar på spørsmål om blant annet hvorvidt du kan fortsette på skolen du går på nå, om du får ditt eget rom og om du får tilgang til internett.

I videoen over kan du se hvordan en institusjon typisk ser ut. Du kan også lese om og se bilder av ulike institusjoner under oversikten over alle institusjonene i landet.

Se alle institusjoner og finn kontaktinformasjon.

Det avhenger av hvor institusjonen du skal flytte til ligger. I utgangspunktet pleier de fleste å bytte skole, da institusjonen ofte ligger et stykke unne skolen de allerede går på. Hvis du tidligere har bodd i nærheten av institusjonen din, så skal de ansatte selvfølgelig gjøre det de kan for at du skal fortsette på samme skole.

Du får eget rom på institusjonen. Du kan gjøre rommet personlig, og de ansatte på institusjonen hjelper deg gjerne med å gjøre det hjemmekoselig.

Det varierer fra institusjon til institusjon om du får ditt eget bad. Noen steder har de ett bad per person, mens andre steder må du dele bad med flere. Da vil det i så fall ofte være delt opp i gutte- og jentebad.

I utgangspunktet kan du fortsette med fritidsaktivitetene dine, dersom det ikke er for langt unna. Hvis du må flytte bort fra stedet hvor du allerede er med på fritidsaktiviteter, vil de som jobber på institusjonen være raske med å ta kontakt med lokale idrettsklubber eller andre steder med fritidsaktiviteter for barn og ungdom slik at du kan komme i gang så raskt som mulig.

Du har tilgang til internett når du bor på institusjon.

Du får vanligvis ukepenger på institusjon, men du har gjerne ansvar for ulike oppgaver som må gjøres før du får ukepengene.

Hva du kan forvente av hverdagen på institusjon

Her finner du svar på spørsmål om hva slags mat du får når du bor på institusjon, om du kan velge selv hva du ønsker å gjøre i løpet av en dag, om du har lov til å gå på fest og om du kan få besøk av venner på institusjonen.

Når du bor på institusjon, kan du til en viss grad bestemme selv hva du vil fylle dagene med. De ansatte er opptatt av at du skal ha et dagtilbud å gå til, enten det er skole eller et alternativt tilbud.

På ettermiddagene vil de gjerne at du også gjør noe du synes er spennende og gøy. Du kan for eksempel dra på kino med en venn, og hvis det er langt kan de ansatte kjøre deg. De ansatte kan også tilrettelegge for at du tar med venner hjem på besøk.

Alle institusjoner har husregler. Det er ikke veldig mange husregler, men det er viktig at du følger dem. Akkurat hva husreglene er, varierer fra institusjon til institusjon.

Eksempler på husregler kan være innetider og leggetider, og at du må lage en avtale med en av de ansatte før du skal gå ut. Du får innføring i reglene når du kommer på institusjonen du skal bo på.

institusjon får du helt vanlig mat slik som brødskiver, taco og pasta. De ansatte lager menyer hver uke, og du og de andre får være med å bestemme hva dere skal spise. Hvis du har allergier, blir det selvfølgelig tatt hensyn til. De ansatte tilrettelegger også for at du kan spise vegetarisk, halal og lignende.

Det er lov å få besøk av venner når du bor på institusjon. Det er ofte egne oppholdsrom hvor du kan ha besøk av vennene dine slik at dere får være for dere selv. De ansatte vil gjerne vite hvem du har på besøk og hilse på vennene dine. Det gjør de blant annet for å sørge for at du er med venner som er gode for deg og ikke påvirker deg negativt.

Ja, institusjonen kan gi deg lov til å reise på overnatting hos andre. Her er det viktig at overnattingen planlegges godt i samarbeid med de som jobber på institusjonen. De ansatte vil også kanskje ta en prat med foreldrene til de du skal sove hos. Dette er ikke for å kontrollere deg, men for å vite at du skal besøke et trygt og godt hjem.

Du kan som regel gå på fest, så lenge du er gammel nok. De ansatte vil i forkant spørre litt om hva slags fest du skal på, om foreldrene til den som arrangerer festen er hjemme, og om det er alkohol og rusmidler på festen.

Dersom du får lov til å dra på fest, så vil de ansatte også gjerne vite hvem du er på fest sammen med, holde kontakten med deg underveis og ha en avtale om hvor lenge du får lov til å være der før du blir hentet.

Nyttige snarveier videre