Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse oppdatert

Bufdir har foretatt en større oppdatering av veilederen for råd for personer med funksjonsnedsettelse. FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) står sentralt.

Publisert

Innholdet kan være utdatert

– Det har vært behov for å oppdatere veilederen, både med hensyn til kvalitetssikring av omtale av saksbehandlingsregler og behov for å framheve hvilke tema og saksområder rådene bør engasjere seg i. Vi håper med dette at veilederen kan bli et nyttig verktøy for rådene, som er viktige pådrivere for kommunenes arbeid med å sikre likestilling for personer med funksjonsnedsettelser, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

Hele veilederen kan leses her

Viktige oppdateringer i veilederen:

  • Større vektlegging av hvordan rådene kan bruke FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i sitt arbeid.
  • Presisering av at muligheten for å opprette felles råd med eldre er en unntaksregel hvis det er nødvendig med felles råd fordi det vanskelig å etablere separate forhold ut fra lokale forhold. Terskelen for å opprette felles råd er høy, og økonomiske forhold alene er ikke en god grunn. Det normale er at det opprettes egne råd for personer med funksjonsnedsettelse
  • Stortinget vedtok våren 2023 at rådene har lov til å opprette arbeidsutvalg og veilederen er oppdatert på dette punktet.
  • Det normale er at medlemmer av rådet er bor i den kommunen de er valgt inn i rådet for. Men det er likevel mulig, hvis det er få kandidater i en kommune, å oppnevne medlemmer som er bosatt i en annen kommune.
  • Det oppnevnes nye råd i kommuner og fylkeskommuner høsten 2023. Det er behov for å få inn flere unge i rådene. Kun 1 prosent av rådsmedlemmene er under 25 år. Flere unge i rådene kan ha betydning for hvilke saker rådet prioriterer.

Veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse ble utarbeidet i 2019 i forbindelse med forankringen av medvirkningsorgan i kommuneloven. Den er et nødvendig supplement til det som fremgår direkte av forskrift om medvirkningsordninger og av kommuneloven.