Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Reviderte retningslinjer for ledsagerbevis

en person i rullestol på asfalt

Bufdir legger i dag frem reviderte veiledende retningslinjer for ledsagerbevis. Ordningen vedtas av kommunen.

Publisert

Innholdet kan være utdatert

– Ledsagerbevis er et virkemiddel for økt deltakelse og likestilling i samfunnet ved at personer med funksjonsnedsettelse som har behov for det, får ha med seg ledsager uten ekstra kostnader, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

Ledsagerbevis utstedes av søkers bostedskommune, men er gyldig for hele landet på de stedene ordningen aksepteres, for eksempel ulike aktiviteter, bygninger og transportmidler. Ledsagerbeviset øker forutsetningene for at innehavere av beviset kan delta på ulike aktiviteter og tilbud, slik som befolkningen for øvrig.

– Ordningen er ikke lovforankret, så nå er det opp til den enkelte kommune å tilby ordningen for sine innbyggere. Dersom det er noen kommuner som ennå ikke har vedtatt ordningen, håper vi at også de vil tilby ledsagerbevis, sier Bjørshol.

Formålet er endret i tråd med FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

– De største endringene er knyttet til formålet med ordningen og fjerningen av anbefalingen om en nedre aldersgrense på åtte år. Det er i samsvar med innspill fra funksjonshemmedes organisasjoner. Språk og begrepsbruken i retningslinjene er også oppdatert, sier Bjørshol.

For barn under skolealder må det dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse, og at det derfor påløper ekstrautgifter, sammenlignet med jevnaldrende som deltar på samme type aktiviteter.

Fakta:

  • Retningslinjene ble sist revidert i 2001
  • Nye/reviderte retningslinjer har vært etterspurt av kommunene og av organisasjonene
  • Ordningen er ikke lovforankret – det er opp til den enkelte kommune å tilby ordningen
  • En kartlegging Bufdir gjorde i 2021 viste at majoriteten av kommunene tilbyr ledsagerbevis

Les retningslinjene her

Pressekontakt: Karoline Kvellestad Isaksen, kommunikasjonsrådgiver

E-post: karolinekvellestad.isaksen@bufdir.no