Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Nå kan du søke barnevernsfaglig videreutdanning

Direktør i Bufdir Hege Nilssen foran en grønn busk

I år får 380 barnevernsansatte og ledere fra hele landet muligheten til å få videreutdanning dekket av Bufdir. Hege Nilssen, direktør i Bufdir, håper du blir en av dem.

Publisert

- Vi ønsker å styrke tjenester til sårbare barn og unge. Derfor er det viktig at Bufdir har et tett samarbeid med utdanningssektoren, slik at vi hvert år kan gi ansatte ute i tjenesten tilgang på oppdatert og praksisnær kunnskap, og relevant ferdighetstrening, sier Hege Nilssen, direktør i Bufdir.

Nilssen er sikker på at utdanningene gir ansatte et reelt kompetanseløft.

- Dette er tilrettelagt utdanning som kan gjennomføres ved siden av jobben. Tjenestene får derfor et kompetanseløft når de ansatte kombinerer jobb og studier, fortsetter Nilssen.

Hun oppfordrer barnevernsledere til å kartlegge kompetansen til sine ansatte, og sende de som ikke allerede har relevant videreutdanning eller master.

Visste du at du har rett til studiefri?

Ansatte skal ha redusert arbeidsmengde eller fri i forbindelse med studier. Barnevernstjenesten kan få dekket utgifter til vikar, pensum, reise og opphold for ansatte gjennom tilskuddsordningen for barnevernsfaglig videreutdanning. Tilskuddsordningen åpner i midten av mars og har søknadsfrist 10. mai 2024.

Se oversikt over utdanningene nederst i saken.

Oppfordrer til kompetansekartlegging

Det er nemlig slik at søkere med anbefaling fra arbeidsgiver prioriteres i studieopptaket. I fjor hadde nesten alle som ble tatt opp anbefaling fra arbeidsgiver.

- Flere barnevernsledere har tidligere problematisert at studieplasser går til ansatte som allerede er kvalifisert. Derfor anbefaler vi at lederne gjennomfører en kompetansekartlegging, og gir ansatte uten tidligere videreutdanning eller master en anbefaling, sier Tove Bruusgaard, divisjonsdirektør i Bufdir.

- Det gir arbeidsgivere en fin mulighet til å styrke ansatte med lang og verdifull erfaring, men som mangler formell videreutdanning, fortsetter Bruusgaard.

Ansatte som ikke har relevant videreutdanning eller master fra før av blir prioritert i tilskuddsordningen.

Økt satsning på ledelse

Bufdir tilbyr fra 2024 også to videreutdanninger i barnevernledelse.

- Arbeidet i barnevernet blir stadig mer krevende, og tjenesten stadig mer kompleks å lede. For å beholde og utvikle dyktige ledere, må vi jobbe systematisk med kompetansebygging, sier Bruusgaard.

Nytt av året er lederutdanning ved VID vitenskapelige høgskole, som har første opptak i år. Samlet sett finansierer Bufdir nå 70 studieplasser innen barnevernsledelse.

- Barnevernlederutdanningen ved NTNU har lenge vært populær og med høye søkertall, og vi er veldig glade for å nå ha styrket barnevernlederes tilgang på videreutdanning med 35 nye studieplasser på VID vitenskapelige høgskole, sier Bruusgaard.

Den nye barnevernlederutdanningen hos VID er et resultat av en større satsing på ledelse i kommunalt barnevern. Lederutdanningene går over halvannet år.

- VID har jobbet systematisk for å utvikle utdanningen for å ligge så tett opp til arbeidslivet som mulig, sier Mona-Iren Hauge, dekan ved VID.

- Å være leder i barnevernet er en spennende jobb, hvor endringer i lovverk og ulike kommunale strukturer gir rom for ledelse og utvikling. Videreutdanningen i barnevernledelse ved VID har som mål å dekke sentrale områder ved å være leder på ulike nivå i barnverntjenestene. Det vil bli lagt vekt på kunnskap og trening i å lede lærende organisasjoner. I det inngår særlig å sikre godt faglig barnevernsarbeid og tjenesteutvikling, forteller Hauge.

For mer informasjon om utdanningene, ta kontakt med studiestedet eller:

Anette I. Cvijanovic, seniorrådgiver i Bufdir på anetteiversen.Cvijanovic@bufdir.no.

Her kan du ta videreutdanning høsten 2024

Om videreutdanningene

  • Er praksisnær og bidrar til å heve kompetansen i kommunalt barnevern.
  • Gjennomføres på deltid over ett år. Ledelsesutdanningene går over halvannet år.
  • Gir 30 studiepoeng på masternivå.

Forutsetninger for opptak

  • Søkeren må være ansatt i kommunalt barnevern (barnevernstjenesten eller barnevernvakten).
  • Søkere med anbefaling fra arbeidsgiver prioriteres i studieopptaket, med unntak av videreutdanning i veiledning og ledelse.
  • Tilskuddordningen prioriterer ansatte som ikke har relevant videreutdanning eller master fra før, med unntak av videreutdanningene i veiledning. Lederutdanning er ikke prioritert i tilskuddsordningen.