Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Mer helhetlig helsehjelp til barn og unge i barnevernet

Ung  gutt som sitter utendørs
Gettyimages

Barn og unge i barnevernet har høyere forekomst av helseplager enn barn og unge ellers i befolkningen. Nå lanseres et nasjonalt forløp som skal gi nødvendig helsehjelp i kombinasjon med riktige tiltak i barnevernet.

Publisert

Innholdet kan være utdatert

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) publiserer Barnevern – kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus. Målet er at barn og unge i barnevernet blir kartlagt og utredet for sine eventuelle psykiske vansker, somatiske og seksuelle helseproblemer, tannhelseproblemer og rusmiddelproblemer, slik at de får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med riktige tiltak fra barnevernet.

Forskning viser at barn og unge i barnevernet har høyere forekomst av helseplager enn barn og unge ellers i befolkningen. Barn og unge som får hjelp fra barneverntjenesten, har også høyere risiko for å utvikle atferdsproblemer og rusmiddelproblemer.

– Nasjonalt forløp for barnevern beskriver hvordan barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenestene kan samarbeide for å gi barn og unge et godt og helhetlig tjenestetilbud. Målet er at barn og unge i barnevernet får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med riktige tiltak fra barnevernet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog og Bufdir-direktør Hege Nilssen.

Barneverntjenesten setter i gang forløpet

Det er barnevernstjenesten som setter i gang et forløp for et barn, når de vurderer at det er behov for det og etter dialog med barn og foreldre. Det kan både være i undersøkelsesfasen eller etter det er igangsatt hjelpetiltak. Forløpet gjelder også barn som bor i fosterhjem eller på institusjon.

Helsetjenestenes rolle i det nasjonale forløpet er å tilrettelegge for strukturert samarbeid, gi nødvendig helsehjelp og samarbeide med barn, foreldre og barnevernet. Gjennom samarbeidsavtaler, løpende dialog og koordinering skal helsetjenestene og barnevernstjenesten jobbe for å sikre helhetlig ivaretakelse av barn og unges helse.

Les mer om hvordan komme i gang med forløpet

Nasjonalt forløp for barnevern

Det nasjonale forløpet for barnevern beskriver ansvar, oppgaver og samarbeid mellom den kommunale barnevernstjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenestene for barn og unge.

Forløpet gir også råd til hvordan samarbeidet kan innrettes, slik at tjenestene sammen sikrer tidlig kartlegging og utredning av barn i barnevernet.

Webinar 16. februar

Se opptak av lanseringswebinar 16. februar

Kontakt

Kjersti Gautvik
E-post: kjerstibratberg.gautvik@bufdir.no