Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Lanserer nye faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging

Ung jente som tar på grønnsaker i en hage.
Foto: Tine Poppe

Rådene skal gjøre det enklere for Bufetat å avgjøre hvem som skal prioriteres til tilbud om tverrfaglig helsekartlegging. Målet er at enda flere barn skal få riktig hjelp fra både barnevernet og helsetjenesten.

Publisert

Det er Helsedirektoratet og Bufdir som har samarbeidet om de nye faglige rådene, de nye rådene erstatter de midlertidige som Bufetat tidligere har fulgt.

Les mer om faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging.

- Hvert år flyttes omtrent 1 500 barn ut av hjemmet til en institusjon eller fosterfamilie. Det er disse barna helsekartleggingen er laget for. Vi vet gjennom ulike rapporter at barn i barnevernet har flere helseutfordringer enn andre barn. Målet er at helsekartleggingen skal bidra til mer stabilitet rundt barna, gjennom å legge til rette for mer treffsikker helsehjelp og oppfølging, sier Torunn Janbu, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Målgruppe

Målgruppen for rådene er ansatte i Bufetat og ansatte i Barne- og familieetaten (BFE) i Oslo kommune som gjør vurderingen av hvem som skal få tverrfaglig helsekartlegging, inkludert prioritering av disse. I tillegg er rådene relevante for i kommunal barneverntjeneste, kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten.

Rådene kan også være av interesse for barn og unge som vurderes for tverrfaglig helsekartlegging og deres foreldre eller andre omsorgspersoner.

Tverrfaglig helsekartlegging

I løpet av våren kommer det også en Nasjonal faglig retningslinje for tverrfaglig helsekartlegging.

Trykk her for å se en film som forklarer tverrfaglig helsekartlegging (ekstern lenke til YouTube).

Eventuelle spørsmål kan rettes til fagansvarlig for faglige råd i direktoratene;
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Janne Hauge Lund, e- post: janne.hauge@bufdir.no

Helsedirektoratet, Kristine Misvær Stenbeck, e-post: kristine.misvaer.stenbeck@helsedir.no