Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Adopsjonsforberedende kurs

Dette kurset skal gi innsikt i hva det kan innebære å være adoptivforeldre.

Hvem er kurset for?

Alle som skal søke om å adoptere barn fra utlandet, eller adoptere spedbarn i Norge, må ta kurset før de sender søknaden til Bufetat.

 • Både gifte par, samboere og enslige kan melde seg på adopsjonsforberedende kurs.
 • Samboere eller gifte par må alltid gå på kurs sammen.
 • Enslige vil fortrinnsvis bli plassert på kurs hvor det også er andre enslige deltakere.

Vilkår for å delta

Adopsjonsforberedende kurs er første steg i adopsjonsprosessen. Du trenger ingen bekreftelse for å melde deg på kurset.

Har du tatt kurset tidligere og søker om adopsjon av et nytt barn, trenger du ikke å delta på et nytt kurs for å kunne søke.

Du må du ha fått formidlingsbekreftelse fra en adopsjonsorganisasjon, før du kan melde deg på kurs.

Hvis du har adoptert barn fra utlandet tidligere eller har tatt kurset tidligere, trenger du ikke nytt kurs. Hvis du har adoptert tidligere, og landet du skal adoptere fra nå krever adopsjonsforberedende kurs, kan du melde deg på kurset.

Du må ha fått en bekreftelse fra Bufetat region øst på at du oppfyller vilkårene for kursdeltakelse. Dette gjelder utenlandsadopsjon utenom organisasjon av kjent barn, og av ukjent barn.

Hvis du har adoptert barn fra utlandet tidligere eller har tatt kurset tidligere, trenger du ikke nytt kurs. Hvis du har adoptert tidligere, og landet du nå skal adoptere fra krever adopsjonsforberedende kurs, kan du melde deg på kurset.

Praktisk informasjon

Kurset er lagt opp som et overnattingskurs og går over to helger fra lørdag kl. 10.30 til søndag kl. 16.00. Det er 3-5 uker mellom kurshelgene.

Alle må delta begge helger, fra kursets begynnelse til kursets slutt.

Det er ikke anledning til å ta med seg barn eller andre familiemedlemmer til kursoppholdet. Dette fordi vi ønsker at du skal ha fokus på adopsjonsprosessen og det fremtidige adoptivbarnet gjennom hele kurshelgen.

Kurset er gratis. Bufetat betaler for oppholdet, inkludert kost og losji lørdag-søndag.

Reiseutgifter og eventuelt ekstra overnatting booker og betaler du selv.

Hensikten med kurset er å forberede dere slik at dere er bedre rustet til å ta imot et adoptivbarn. Adopsjonsforberedende kurs er ikke et informasjonskurs om adopsjon, men skal gi innsikt i hva det kan innebære å være adoptivforelder, slik at du blir forberedt på å ta imot barnet og møte barnet på best mulig måte under hele oppveksten.

Din egeninnsats er avgjørende for å få et fullgodt utbytte av kurset. På kurset vil du bli oppfordret til å dele egne tanker og erfaringer. Formen veksler mellom innledninger, presentasjoner, filmvisning, og samtaler i grupper og i plenum.

Det er ca. 20 deltakere på kurset, og vi sitter sammen i ring og samtaler om temaene. Du vil kanskje oppleve at det stilles flere spørsmål enn det gis svar.

Kurset foregår på norsk.

Første kurshelg handler om:

 • din vei til adopsjon
 • barnets bakgrunn og vei til adopsjon
 • din egen og barnets tilknytningshistorie

Andre kurshelg handler om:

 • hentereisen og den første tiden med barnet
 • tilpasset omsorg
 • livet som adoptivfamilie

Hvert kurs har to kursledere. Du møter kursledere som byr på seg selv og sine erfaringer. Minst en av kurslederne har personlig erfaring som adoptivforelder eller som adoptert.

Når og hvor er kursene?

Vi arrangerer kurs i flere byer. Du kan melde deg på det kurset som passer best for deg, uavhengig av om du bor i nærheten av kursstedet.

Det er ikke mulig å delta på første helg på et kurs, og deretter bytte til et annet kurs for helg to.

Høstkurs 1: Lillestrøm, 31. august – 1. september og 21. – 22. september 2024, Scandic Lillestrøm

Høstkurs 2: Oslo, 28. – 29. september og 19. – 20. oktober 2024, Scandic Helsfyr

Høstkurs 3: Oslo, 26. – 27. oktober og 16. – 17. november 2024, Scandic Helsfyr

 • Vårkurs 1: Oslo, 13.- 14. januar og 3.- 4. februar 2024, Scandic Helsfyr (avlyst)
 • Vårkurs 2: Oslo, 10.- 11. februar og 2.- 3. mars 2024, Scandic Helsfyr
 • Vårkurs 4: Oslo, 13.- 14. april og 4.- 5. mai 2024, Scandic Helsfyr (avlyst)

Påmelding

Vi tar imot påmeldinger fortløpende til kursene er fulle.

Hvis dere er et par, fyller dere ut og sender inn hvert deres skjema.

Du kan sende påmeldingsskjemaet elektronisk eller per vanlig post.

 1. Lagre skjemaet som pdf for å sikre at formatet ikke endres når dokumentet åpnes i et annet program.
 2. Send skjemaet (og eventuelt formidlingsbekreftelsen / bekreftelsen fra Bufetat) som vedlegg via eDialog. Adopsjon og adopsjonssaker anses som sensitive personopplysninger, fyll derfor inn følgende i e-dialog:
  • Tittel: skriv «Påmelding kurs» under tittel i eDialog.
  • Kommentarfeltet: skriv for eksempel «Adopsjonsforberedende kurs».
  • Svar "ja" på spørsmålet om henvendelsen inneholder sensitive
   personopplysninger

Send påmelding via eDialog

 1. Skriv ut og signer påmeldingsskjemaet
 2. Send skjemaet (og eventuelt formidlingsbekreftelsen / bekreftelsen fra Bufetat) per post til Bufetat, region øst, Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Adopsjon og adopsjonssaker regnes som sensitiv personinformasjon. Når du sender inn påmelding til kurset, samtykker du til at Bufdir/Bufetat kan lagre og behandle personopplysningene dine.

Les mer om personvern før du melder deg på kurset.

Når Bufetat har mottatt påmeldingen din, vil du få tilbud om kursplass i et eget brev. Vi vil ikke behandle påmeldinger som mangler nødvendige vedlegg.

Etter at du har mottatt tilbud om kursplass, må du bekrefte at du ønsker kursplassen. Det gjør du per post. Du får mer informasjon om dette i tilbudsbrevet.

Avlysning

Hvis det er for få påmeldte på et kurs, vil kurset bli avlyst. Vi gir beskjed om en eventuell avlysning senest 4 uker før kursstart.

Hvis du ikke kan komme på kurset, meld fra så fort som mulig slik at vi kan gi plassen til noen andre. Melder du avbud mellom første og andre samling, må du melde deg på og ta begge samlingene på nytt.

Nytt kursbevis

Hvis du har sendt kursbeviset, kan du få ny bekreftelse på at du har deltatt på kurs.

Ta da kontakt med Bufetat, region øst via eDialog eller send oss et brev, og be om en bekreftelse på at du har deltatt på adopsjonsforberedende kurs.

Kontakt

Bufetat, region øst

Kontakt oss via eDialog

Telefon: 94 88 34 24 (bemannet mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00–14.30, og fredag kl. 09.00–kl. 13.00)

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg